Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Hledáme partnera pro softwarový projekt

V minulosti jsme strávili mnoho času nejrůznějším testováním, experimentováním a pokusy s produkty výrobců z celého světa. Marně jsme hledali aplikaci nebo publikační technologii, která by mohla alespoň částečně vyhovovat moderním trendům elektronického publikování a poskytnout uživatelům funkcionalitu, kterou postrádají.

Protože jsme žádnou takovou nikde nenašli, rozhodli jsme se pro návrh vlastní. Tím vznikl základ pro přípravu projektu, k jehož realizaci poptáváme partnerství strategického investora.

Předmětem tohoto projektu je výroba, provozování a celosvětový prodej publikační technologie poskytující moderní elektronické publikování jakéhokoli obsahu. V projektu jsou promítnuty naše více jak dvacetileté zkušenosti z oboru a všechny dosud chybějící funkce, které by uživatelé mohli významně ocenit.

Navržená publikační technologie umožňuje jednoduchou a zároveň vysoce sofistikovanou tvorbu, distribuci a správu elektronických publikací na všech běžně dostupných platformách.

Představuje jednotnou koncepci pro komplexní řešení úloh spojených s procesy elektronického publikování, které je jinak nutné složitě řešit pomocí samostatných oddělených technologií. Ve své kategorii nemá konkurenci a je zcela unikátní. Žádný jiný srovnatelný produkt zatím k dispozici není.


Elektronickými publikacemi lze pro účely navržené publikační technologie rozumět zobecněné označení jakéhokoli druhu převážně textových dat (dokumentů), včetně vkládaných grafických objektů, audio nebo video formátů, které je možné zároveň publikovat i distribuovat koncovým uživatelům (čtenářům) a poté snadno aktualizovat.

Díky tomu má tato publikační technologie široké praktické uplatnění, a to jak v případě komerčních i soukromých vydavatelů rozmanitého obsahu, tak i ve firemní oblasti a veřejné správě k tvorbě a distribuci vnitřních předpisů a jiných podkladů. Může dobře posloužit jak profesionálním komerčním vydavatelům a vnitropodnikovým informačním zdrojům, tak i soukromým nekomerčním tvůrcům.

Prostřednictvím navržené publikační technologie lze vydávat tituly z klasické i odborné literatury, noviny, časopisy, seriálové publikace, technické a softwarové dokumentace, manuály, nápovědy k jiným aplikacím, skripta, vnitřní předpisy a jiné rozličné neperiodické i periodické elektronické dokumenty, stejně tak jako audio knihy, filmy nebo multimediální prezentace.

Je to univerzální publikační a distribuční nástroj pro kohokoliv. Ten dosud na trhu chybí.


Cílovými zákazníky jsou komerční vydavatelé (nakladatelství a vydavatelství), výrobci software, všechny středně velké a větší korporace, státní a jiné organizace veřejné správy, a dále i jakékoli fyzické osoby. Navržená publikační technologie je přesně tím, co všichni tito vydavatelé dosud postrádají. Je to uzavřený distribuční kanál, kterým mohou bezpečně šířit jakýkoli obsah bez toho, aby mohl být na cestě ke koncovému uživateli nebo u koncového uživatele zneužit. A je to také způsob, jak jednou provždy skoncovat s problémy s ochranou autorských práv.


Zaujala vás tato investiční příležitost?

Vyplněním a odesláním následujícího formuláře můžete získat podrobnější informace o připravovaném projektu.
Na základě odeslání formuláře vám zašleme kód k otevření dokumentů z distribučního balíčku.