Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací v historickém znění k 31. prosinci 2024.

Průvodce právním rámcem finančního řízení veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Strukturované datové úložiště v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8842

ISBN 978-80-908140-5-9 v knižní distribuci Levná knihovna, Luxor nebo Kosmas bez aktualizací a instalačního balíčku


Publikace Finanční management veřejné správy je koncipována formou strukturovaného datového úložiště dodávaného v kompilovaném instalačním balíčku.

Jedná se o elektronickou publikaci v širokoúhlém formátu PDF B5, která je připravena jako podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací v historickém znění k 31. prosinci 2024. Je konstruována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Obsah publikace postupně prochází všemi podrobnostmi, od právního postavení a hospodaření, přes rozpočtová pravidla, přípravu a vypracování rozpočtu, financování, hodnocení a vykazování, vypořádání, kontrolu, a samozřejmě také zásady vedení účetnictví, směrnou účtovou osnovu a postupy účtování, sestavování účetní závěrky, až po následnou konsolidaci účetních závěrek.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení jsou tak přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku.

Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně provázaného celku. Komplexní rozbor celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují.

Ustanovení publikovaných předpisů (včetně příloh) jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů a důsledná jednotná terminologie.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

V tomto katalogu najdou zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci (včetně všech relevantních souvislostí), i mnoho inspirace k jejímu dalšímu zkvalitnění. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.


Publikace Finanční management veřejné správy je určena především pro správce kapitol státního rozpočtu a všechny ostatní organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, kraje, obce, dobrovolné svazky obcíúzemní příspěvkové organizace.

Posloužit ale může i jiným subjektům vstupujícím do konsolidačního celku státu. Přínosná může být také pro studenty nebo kohokoli, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů.


Rozsah obsahu publikace je 5204 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Do 31. prosince 2024 je publikace aktualizována vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejího obsahu (periodická měsíční aktualizace).

Účetnictví organizací
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce metodikou finančního účetnictví

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací v historickém znění k 31. prosinci 2024.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

2990 Kč za jednoho koncového uživatele publikace Finanční management veřejné správy před započtením slevy.
Cena se platí podle celkového počtu oprávněných koncových uživatelů.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle celkového počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

  • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
    Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení publikace
  • Vyplníte a odešlete registrační formulář (ze startovní stránky instalační procedury si zvolíte nejvhodnější způsob instalace publikace).
  • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, vám zašleme aktivační kód k instalaci off-line verze publikace.
  • Dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu) obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
Použití publikace
  • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací off-line verze publikace vám zašleme při každé aktualizaci na registrovaný e-mail.
  • Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů obdržíte dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu) na registrovaný e-mail.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení registrace lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií
final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací v historickém znění k 31. prosinci 2024.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Strukturované datové úložiště v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8850

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií final® Read and Knowpřehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2788-1199

Čtěte dále >>