Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s rozšířeným metodickým obsahem.

Kompletní metodika finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací.
Připravujeme.

ISBN 978-80-902657-9-0


Publikace Účetnictví státu je plánována jako další podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu. V budoucnu pravděpodobně nahradí publikaci Účetnictví organizací veřejné správy.

Bude zahrnovat modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know, doplněná rozšířeným metodickým obsahem a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Výjimečné zpracování, při kterém budou jednotlivá ustanovení vyšší právní normy sloučena s ustanoveními Českých účetních standardů, umožňí orientaci v aktuálním stavu legislativního rámce bez nutnosti vzájemného porovnávání. Kromě použití technologie final® Read and Know bude publikace doplněna i souhrnným účtovým rozvrhem, přeneseným do metodiky pro sestavení účetní závěrky a jiných finančních výkazů, obsáhlými komentáři a rozbory dané problematiky, podrobnými postupy účtování a mnoha dalšími vysvětlujícími poznámkami.

Nebude-li v době vydání publikace k dispozici aplikační rozhraní fBook nebo jiné obdobné publikační prostředí, bude rozsah obsahu publikace cca 3500 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Publikace bude aktualizována vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejího obsahu. Počátkem každého kalendářního roku bude distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok.


Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací. Vychází v dubnu 2020.

ISBN 978-80-902657-7-6

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací. Vychází v dubnu 2020.

ISBN 978-80-902657-8-3

Čtěte dále >>
Účetnictví finančních institucí 2017

Modifikovaná znění předpisů platných k 31. prosinci 2017 (včetně implementace pro přechodné období) přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Připravena k okamžitému odběru.

ISBN 978-80-902657-6-9

Čtěte dále >>