Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací. Zahrnuje publikaci Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy za zvýhodněnou cenu.

Průvodce právním rámcem finančního řízení a metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronické publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2788-1199

 • 3990 Kč / 9656 stran
 • 12 aktualizací včetně nového vydání publikací pro příslušný rozpočtový rok
 • množstevní slevy až 80 % (viz níže podrobnější informace o ceně)
 • aktuální verze 5.02 z 20. června 2024
 • stáhněte si aktuální produktový leták v tiskovém formátu

Kolekce publikací Účetnictví státu je koncipována jako strukturované datové úložiště na bázi informačního systému dodávané v kompilovaném instalačním balíčku.

Zahrnuje dvě základní publikace Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy, které jsou připraveny jako podpůrné produkty usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu.

Jedná se o elektronické publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací, které komplexně řeší problematiku hospodaření a účetnictví veřejných rozpočtů.


Kolekce publikací Účetnictví státu je určena především pro správce kapitol státního rozpočtu a všechny ostatní organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, kraje, obce, dobrovolné svazky obcíúzemní příspěvkové organizace.

Posloužit ale může i jiným subjektům vstupujícím do konsolidačního celku státu. Přínosná může být také pro studenty nebo kohokoli, kdo se zajímá o hospodaření veřejných rozpočtů. Je jediným oborovým standardem svého druhu v České republice.


Rozsah obsahu publikací zahrnutých v kolekci Účetnictví státu je 9656 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Publikace jsou aktualizovány vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejich obsahu (periodická měsíční aktualizace). Počátkem každého kalendářního roku je distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok (v rámci periodické aktualizace).

Finanční management
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce právním rámcem finančního řízení

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Účetnictví státu není jen pouhou elektronickou publikací. Jedná se o propracovaný informační systém s periodickou aktualizací a souborem aplikací, které lze jednoduše nasadit v prostředí operačního systému Windows.

Zahrnuje aplikace MSIX Installer, DeskTop CollectionLocalNet distribuované v jednom souhrnném instalačním balíčku.

 • Aplikace MSIX Installer maximálně zjednodušuje instalační proceduru a může se starat o automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11 a 10. Jakmile je uvolněna aktualizace aplikace DeskTop Collection, aplikace MSIX Installer ji může zkopírovat do datového úložiště WindowsApps, odkud ji lze autorizovaně instalovat.
 • Aplikace DeskTop Collection je off-line verze kolekce publikací ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikací LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet jsou klientské instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a jsou součástí serverové instalace aplikace DeskTop Collection. Umožňují použití aplikace DeskTop Collection pomocí instalovaného přístupového rozhraní v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).

Samotná off-line verze kolekce publikací podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Je ale možné ji snadno využít i v uzavřených počítačových sítích bez přístupu k internetu, včetně následných aktualizací.

Součástí instalačního balíčku je i rozsáhlé portfolio metodických příloh.

Plně podporován je operační systém Windows od verze 7 až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani S není momentálně podporován.


Kromě celých publikací je možné v aplikacích DeskTop CollectionLocalNet otevírat samostatně (v oddělených procesech) i jednotlivé kapitoly, což umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahů kapitol a vyhledávání.

Každá publikace je vybavena strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Tento strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

K dispozici jsou také fulltextové indexy pro rychlé vyhledávání.


Vezměte prosím v úvahu, že Účetnictví státu zahrnuje dvě samostatné publikace Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy. To kromě zvýhodněné ceny přináší také jednodušší technickou správu.

Účetnictví organizací
veřejné správy

Čtěte dále

průvodce metodikou finančního účetnictví

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

3990 Kč ročně za jednoho koncového uživatele kolekce publikací Účetnictví státu před započtením slevy.
Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Cena zahrnuje všechny aktualizace uvolňované v průběhu roku, včetně nového vydání publikací pro příslušný rozpočtový rok
(až 12 aktualizací). Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů se doplácí jen poměrná část ceny podle zbývajícího počtu kalendářních měsíců zúčtovacího období.

Zúčtovací období je 12 měsíců od data registrace.

Cenu lze rozložit do bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Splátka se vypočítává vždy k prvnímu dni každého následujícího kalendářního měsíce (1/12, tj. 333 Kč). Při zrušení registrace se doplácí poměrná část ceny podle zbývajícího počtu kalendářních měsíců zúčtovacího období.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Od druhého zúčtovacího období je možné započítat věrnostní slevu 25 %. Součet všech slev může činit nejvýše 80 %.

Výpočet ceny včetně věrnostní slevy

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení kolekce publikací
 • Vyplníte a odešlete registrační formulář (ze startovní stránky instalační procedury si zvolíte nejvhodnější způsob instalace kolekce publikací).
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, vám zašleme aktivační kód k instalaci kolekce publikací.
 • Dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu za prvních 12 měsíců, nebo za první kalendářní měsíc v případě splátkového režimu) obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
Použití kolekce publikací
 • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací kolekce publikací vám zašleme při každé aktualizaci na registrovaný e-mail.
 • Při zvýšení počtu oprávněných koncových uživatelů obdržíte dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu s poměrnou částí ceny) na registrovaný e-mail.
 • Po uplynutí každých 12 měsíců, nebo počátkem každého kalendářního měsíce v případě splátkového režimu obdržíte dodavatelský daňový doklad (elektronickou fakturu) na registrovaný e-mail.

Použití kolekce publikací podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení registrace lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Michal Cipra, autor a projektový manažer cv

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8842

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8850

Čtěte dále >>
Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>