Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Přehled platných předpisů České republiky

Informace k instalaci, údržbě, aktualizaci a technické poznámky k publikaci

Publikace Přehled platných předpisů České republiky je určena pro operační systém Windows. Zahrnuje aplikaci MSIX Installer, DeskTop, LocalNetInterNet distribuovanou v jednom souhrnném instalačním balíčku.

 • Aplikace MSIX Installer maximálně zjednodušuje instalační proceduru a může se starat o automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11. Jakmile je uvolněna aktualizace aplikace DeskTop, aplikace MSIX Installer ji může zkopírovat do datového úložiště WindowsApps, odkud ji lze autorizovaně instalovat.
 • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu CHM určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní a protokolu InfoTech v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).
 • Aplikace InterNet je on-line verze publikace, která umožňuje načítání jednotlivých stránek do off-line verze, pokud je k dispozici připojení k internetu. Aplikace je průběžně aktualizována při každé změně obsahu (častěji než off-line verze), takže zprostředkovává nejnovější změny prakticky v reálném čase.

Samotná off-line verze publikace je aktualizována jednou měsíčně a podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Je ale možné ji snadno využít i v uzavřených počítačových sítích bez přístupu k internetu, včetně následných aktualizací.

On-line verze publikace je aktualizována při každé změně obsahu (nejméně jednou týdně) a nevyžaduje dodatečnou instalaci.


Plně podporován je operační systém Windows od verze 7 až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani S není momentálně podporován.

Všechny instalační balíčky jsou podepsány Code Signing Extended Validation certifikátem, který zaručuje bezproblémový průběh instalační procedury. Využívají technologii InstallShield. Toto robustní řešení je zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti pro vás.

Kontakty technické podpory

Tel: 271 913 505
Tel: 724 162 047

E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Průběžná týdenní aktualizace v on-line režimu a periodická měsíční aktualizace v off-line režimu.

ISSN 2570-8015

 • 2280 Kč včetně průběžné týdenní aktualizace
 • 12 aktualizací off-line verze včetně nového vydání publikace
 • množstevní slevy až 80 % (viz podrobnější informace o ceně na stránce O publikaci)
 • aktuální verze 26.08 z 30. dubna 2024

Z obsahu stránky


Aplikace MSIX Installer

K výraznému zjednodušení instalační procedury lze na koncovém zařízení s operačním systémem Windows 11 využít aplikaci MSIX Installer, jejíž architektura je založena na funkcích instalačního programu aplikací společnosti Microsoft a distribučních balíčcích MSIX.

Instalace aplikace MSIX Installer se na lokálním počítači nebo síťovém serveru provádí spuštěním konfiguračního souboru z přílohy konfirmačního e-mailu doručeného po registraci (zakoupení) publikace, anebo ze startovní stránky instalační procedury pomocí protokolu ms-appinstaller.

Nejdříve se nainstaluje aplikace MSIX Installer, a poté se spustí instalace aplikace DeskTop. Instalace aplikace MSIX Installer vyžaduje připojení k internetu. Jestliže je doména final.cz mimo provoz nebo pod ní není umístěn odpovídající soubor .msix, nelze konfigurační soubor .appinstaller spustit.

Aplikace MSIX Installer se může starat o automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11 (pokud tuto funkci nevypnete). Jakmile je uvolněna aktualizace aplikace DeskTop, aplikace MSIX Installer ji může zkopírovat do datového úložiště WindowsApps, odkud ji lze autorizovaně instalovat například prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky umístěného v nabídce Start operačního systému Windows 11. Zástupce připnutý na nabídku Start operačního systému Windows 11 je pojmenován PPPCR Installer.

Kontrolu uvolňovaných aktualizací provádí aplikace MSIX Installer denně, respektive každých 8 hodin (počítáno od okamžiku instalace aplikace, její přeinstalace nebo ruční aktualizace). Pro její správnou funkci je tedy vhodné zajistit nepřetržité připojení k internetu po dobu, kdy je koncové zařízení v provozu. Je proto dobré zvolit i vhodný čas, ve kterém bude koncové zařízení nejpravděpodobněji v každodenním provozu.

Dostupnost aktualizace se zjišťuje také při každém spuštění aplikace MSIX Installer prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky nebo PPPCR Installer umístěného v nabídce Start (nikoli připnutého na hlavní panel) operačního systému Windows 11.

Kontrolu uvolňovaných aktualizací lze vypnout prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky ze složky Nastavení / Aplikace (volbou Upřesnit možnosti) operačního systému Windows 11, případně prostřednictvím místní nabídky zástupce Přehled platných předpisů České republiky nebo PPPCR Installer umístěného v nabídce Start operačního systému Windows 11 (volbou Nastavení aplikace). Vypnutím volby Automatické aktualizace a opravy se zastaví rovněž zjišťování dostupnosti aktualizace při spuštění aplikace MSIX Installer.

Po vypnutí kontroly uvolňovaných aktualizací lze aktualizace provádět jen ručně, a to

 • prostřednictvím příslušného zástupce ze složky Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop / Nástroje pro aktualizaci a správu ve složece Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows 11 (viz Aktualizace),
 • případně spuštěním konfiguračního souboru .appinstaller z přílohy konfirmačního e-mailu doručeného po registraci (zakoupení) publikace (bez využití protokolu ms-appinstaller).

přičemž tyto ruční aktualizace lze samozřejmě provádět, i když kontrola uvolňovaných aktualizací (automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11) vypnuta není.

Zástupce Přehled platných předpisů České republiky nebo PPPCR Installer umístěný v nabídce Start nebo připnutý na hlavní panel operačního systému Windows 11 spouští program final® Smart Setup. Jestliže je k dispozici novější off-line verze publikace, než která se právě nachází v operačním systému Windows 11, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi. Jestliže novější off-line verze publikace není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Využitím aplikace MSIX Installer lze na koncovém zařízení s operačním systémem Windows 11, na kterém je publikace trvale umístěna, potlačit ruční stahování jednotlivých aktualizací a následnou manipulaci s aktualizačními soubory. V datovém úložišti WindowsApps je uložena vždy nejnovější verze, odpadá tedy archivace aktualizačních souborů, jakož i případné problémy s údržbou aplikace DeskTop spojené s nearchivovanými aktualizačními soubory.


Instalace pro lokální počítač

Instalace off-line verze publikace pro lokální počítač se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop.

Spuštění instalačního balíčku a dokončení instalační procedury s oprávněním správce zpřístupní off-line verzi publikace všem uživatelským účtům registrovaným operačním systémem Windows na daném koncovém zařízení (all users). Naopak standardní uživatelé (bez oprávnění správce) mohou v rámci svých účtů provádět pouze izolovanou instalaci pro své vlastní využití a v dialogu Volba cílového umístění mají k dispozici odlišné výchozí adresování poplatné jejich uživatelskému účtu v operačním systému Windows.

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro síťový server v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro lokální počítač, který bude zároveň používán jako síťový server. Při následné údržbě lze instalaci pro lokální počítač nebo síťový server operativně zaměňovat podle potřeby. Instalaci pro síťový server ale může být vhodnější provádět spíše s oprávněním správce (volbou Spustit jako správce).

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé svazky a kapitoly.

Následná údržba publikace se může provádět také

 • prostřednictvím příslušného zástupce ze složky Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop / Nástroje pro aktualizaci a správu ve složece Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows (viz Aktualizace),
 • nebo prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy (volbou Změnit), respektive Nastavení / Aplikace (volbou Upravit) operačního systému Windows,

a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se může provádět také

 • prostřednictvím příslušného zástupce ze složky Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop / Nástroje pro aktualizaci a správu ve složece Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows (viz Aktualizace),
 • nebo prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy (odkazem Údaje o aktualizaci) operačního systému Windows,

a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Stažení aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.

Správce pro údržbu nebo správce aktualizací programu final® Smart Setup lze aktivovat také prostřednictvím aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer).


Instalace pro síťový server

Instalace off-line verze publikace pro síťový server se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop, a to pouze na síťovém serveru (hostitelském počítači). To může být vhodnější provádět spíše s oprávněním správce (volbou Spustit jako správce).

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro lokální počítač v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro síťový server, který bude zároveň používán jako lokální počítač (pracovní stanice). To může být výhodné například pro usnadnění následné aktualizace publikace. Při následné údržbě lze instalaci pro síťový server nebo lokální počítač operativně zaměňovat podle potřeby.

Instalační procedura neumístí žádné zástupce na plochu ani do nabídky Start operačního systému Windows a přidá do zvoleného cílového umístění final® Windows Network Utilities – pomůcky pro připojování pracovních stanic k síťovému serveru.

Následná údržba publikace se může provádět také prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy (volbou Změnit), respektive Nastavení / Aplikace (volbou Upravit) operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se může provádět také prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy (odkazem Údaje o aktualizaci) operačního systému Windows, a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Stažení aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.

Správce pro údržbu nebo správce aktualizací programu final® Smart Setup lze aktivovat také prostřednictvím aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer).

Správci uzavřených počítačových sítí bez přístupu k internetu využijí stažení samostatného instalačního balíčku publikace (aplikace DeskTop) ze startovní stránky instalační procedury a jeho následný přenos místními prostředky na příslušný síťový server.


Připojení pracovní stanice k síťovému serveru

Připojení pracovní stanice k síťovému serveru se provádí formou klientské instalace aplikace LocalNet. Na pracovní stanici (klientském počítači) se spouští příkazem setup.exe z adresy

 • SRCDIR \ Final_Applications \ PPPCR \ DeskTop_Version,

kde SRCDIR je cesta k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru (hostitelském počítači).

Spuštění klientské instalace a dokončení instalační procedury s oprávněním správce zpřístupní aplikaci DeskTop všem uživatelským účtům registrovaným operačním systémem Windows na dané pracovní stanici (all users). Naopak standardní uživatelé (bez oprávnění správce) mohou v rámci svých účtů provádět pouze izolovanou instalaci pro své vlastní využití a v dialogu Volba cílového umístění mají k dispozici odlišné výchozí adresování poplatné jejich uživatelskému účtu v operačním systému Windows.

Instalační procedura aplikace LocalNet nevyžaduje aktivační kód. Probíhá v 5 základních krocích:

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace ze síťového serveru. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé svazky a kapitoly.

Následná údržba připojení pracovní stanice k síťovému serveru se na pracovní stanici (klientském počítači) může provádět také

 • prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace LocalNet ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows (vyjma odinstalace, kterou nelze tímto způsobem korektně provést),
 • nebo prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky – LocalNet ze složky Ovládací panely / Programy (odkazem Údaje o aktualizaci) operačního systému Windows,

a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup. Tímto postupem se provede implementace případných úprav instalační procedury aplikace LocalNet na připojené pracovní stanici.

Pro správnou funkci aplikace LocalNet je nutné na připojené pracovní stanici (klientském počítači) provést odpovídající úpravu registru operačního systému Windows.

Instalační procedura aplikace LocalNet provádí základní úpravu registru operačního systému Windows v položce HTMLHelp metodou UrlAllowList. V dialogu Volba komponentů je však možné tuto úpravu vypnout a provést zápis do registru operačního systému Windows ručně nebo použít jiný způsob úpravy.

Základní úprava registru operačního systému Windows zpřístupňuje cestu k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru (hostitelském počítači), a to na platformě x86 (32 bitové operační systémy) zápisem

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ HTMLHelp \ 1.x \ ItssRestrictions] "UrlAllowList"="\\SRCDISK;file"

a na platformě x64 (64 bitové operační systémy) zápisem

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ HTMLHelp \ 1.x \ ItssRestrictions] "UrlAllowList"="\\SRCDISK;file",

kde SRCDISK je cesta k cílovému umístění aplikace DeskTop na síťovém serveru, ze kterého byla instalační procedura aplikace LocalNet spuštěna.

Po updatu operačního systému Windows na vyšší verzi může být zpravidla nutné provést údržbu aplikace LocalNet a ve správci pro údržbu programu final® Smart Setup zvolit operaci Opravit nebo AKTUALIZOVAT. Tím se znovu implementuje (opraví) základní úprava registru operačního sytému Windows na připojené pracovní stanici.

Pokud by bylo třeba zápis do registru operačního systému Windows upravit, je nutné základní úpravu registru operačního systému Windows v dialogu Volba komponentů vypnout a provést zápis do registru operačního systému Windows ručně nebo použít jiný způsob úpravy.


Údržba

Údržba aplikace DeskTop (viz Instalace pro lokální počítač nebo Instalace pro síťový server) a LocalNet (viz Připojení pracovní stanice k síťovému serveru) se provádí pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

K dispozici jsou tyto operace pro údržbu:

 • Změnit dosavadní instalační konfiguraci,
 • Opravit nebo AKTUALIZOVAT,
 • Odstranit všechny komponenty.

Operace Změnit dosavadní instalační konfiguraci umožňuje měnit volbu jednotlivých komponentů, tj. nahradit dosavadní instalační konfiguraci novým nastavením. Volba komponentů se provádí zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných položek v zobrazeném seznamu. Instalační procedura provede úpravu instalační konfigurace plně automatizovaně, tj. data, případně zástupce pro spouštění jednotlivých komponentů, přidá nebo naopak odebere, a to včetně všech vzájemných vazeb.

Operace Opravit nebo AKTUALIZOVAT zachová dosavadní instalační konfiguraci, avšak data budou opravena nebo nahrazena novější verzí. Tato operace se provádí vždy v případě, pokud dojde k poškození instalační konfigurace například nechtěným smazáním některých součástí nebo k úpravě programového kódu instalační procedury.

Operace Odstranit všechny komponenty zruší dosavadní instalační konfiguraci v plném rozsahu a všechny dosud instalované komponenty bez náhrady odstraní. Tato operace se provádí pouze při odinstalaci aplikace DeskTop.

V případě přemísťování aplikace DeskTop na jinou adresu (například jinou cílovou diskovou jednotku, jiný adresář apod.) je třeba provést nejdříve její odinstalaci a poté novou instalaci. Pokud se jedná o instalaci pro síťový server, je v návaznosti na to třeba provést údržbu aplikace LocalNet spuštěním instalační procedury z nové adresy a ve správci pro údržbu programu final® Smart Setup zvolit operaci Opravit nebo AKTUALIZOVAT.

Údržba nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 3 až 4 základních krocích:

Pokud dojde k vydání nové verze publikace, může být zpravidla nutné před provedením údržby aplikace DeskTop provést nejdříve její aktualizaci. Aktualizace publikace může vyžadovat připojení k internetu.


Aktualizace

Instalační procedura aplikace DeskTop (viz Instalace pro lokální počítač nebo Instalace pro síťový server) podporuje automatizovanou správu aktualizací podle jednotlivých verzí.

Jestliže je k dispozici novější off-line verze publikace, než která se právě nachází v operačním systému Windows, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi.

Jestliže novější off-line verze publikace není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Zahájení instalační procedury automatizované aktualizace může vyžadovat aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá ve 3 základních krocích:

Pokud dojde ke změně aktivačního kódu, tj. nový aktivační kód je rozdílný od aktivačního kódu předchozí instalace, vyžaduje zahájení instalační procedury automatizované aktualizace aktivační kód.

Ve složce Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows je v rámci složky Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop podsložka Nástroje pro aktualizaci a správu, která zahrnuje několik zástupců usnadňujících přístup k aktualizacím a dalším souvisejícím funkcím:

 • Aktualizace aplikací MSIX Installer s konfiguračním souborem
  Zástupce aktivuje instalační proceduru prostřednictvím aplikace MSIX Installer spuštěním konfiguračního souboru .appinstaller z adresáře MSIX v cílovém umístění aplikace DeskTop. Nepoužívá protokol ms-appinstaller a spoléhá se pouze na místní funkce instalačního programu aplikací, který je součástí operačního systému Windows 11 a 10.
 • Aktualizace aplikací MSIX Installer s protokolem ms-appinstaller
  Zástupce aktivuje instalační proceduru prostřednictvím aplikace MSIX Installer zavoláním konfiguračního souboru .appinstaller umístěného pod doménou final.cz, a to pomocí protokolu ms-appinstaller v součinnosti s místními funkcemi instalačního programu aplikací, který je součástí operačního systému Windows 11 a 10. Má tedy stejnou funkci jako tlačítko MSIX INSTALLER na startovní stránce instalační procedury.
 • Aktualizace metodou DeskTop (stažení souboru .exe)
  Zástupce umožňuje aktivaci instalační procedury aplikace DeskTop zavoláním instalačního balíčku PPPCR.exe umístěného pod doménou final.cz, a to otevřením výchozího internetového prohlížeče, který soubor stáhne a je-li správně nastaven, nabídne i jeho rozbalení (spuštění). Má tedy stejnou funkci jako tlačítko DESKTOP na startovní stránce instalační procedury.
 • Startovní stránka instalační procedury
  Zástupce umožňuje aktivaci instalační procedury prostřednictvím aplikace MSIX Installer nebo samotné aplikace DeskTop zavoláním startovní stránky instalační procedury umístěné pod doménou final.cz, a to otevřením výchozího internetového prohlížeče, který stránku zobrazí. Na stránce jsou k dispozici také doplňující informace a pokyny k využití obou distribučních technologií.
 • Stránka technické podpory
  Zástupce zavolá tuto stránku technické podpory umístěnou pod doménou final.cz, a to otevřením výchozího internetového prohlížeče, který stránku zobrazí.

Startovní stránku instalační procedury lze otevřít také klepnutím na odkaz v konfirmačním e-mailu s oznámením o uvolněné aktualizaci publikace.

Správci uzavřených počítačových sítí bez přístupu k internetu využijí stažení samostatného instalačního balíčku publikace (aplikace DeskTop) ze startovní stránky instalační procedury a jeho následný přenos místními prostředky na příslušný síťový server.

Automatizovanou správu aktualizací nepodporuje klientská instalace aplikace LocalNet, protože v případě této instalační procedury nemá tato funkce praktický význam. Správce aktualizací programu final® Smart Setup se v případě klientské instalace aplikace LocalNet spustí jen při přechodu na nové vydání publikace, k němuž dochází vždy v září každého roku.


Odinstalace

Odinstalace aplikace DeskTopLocalNet se provádí prostřednictvím zástupce

 • Přehled platných předpisů České republiky – DeskTop,
 • Přehled platných předpisů České republiky – LocalNet

ze složky Ovládací panely / Programy (volbou Odinstalovat), respektive Nastavení / Aplikace (volbou Odinstalovat) operačního systému Windows, anebo pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup operací Odstranit všechny komponenty při odinstalaci aplikace DeskTop. Správce pro údržbu programu final® Smart Setup lze aktivovat také prostřednictvím aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer).

Odinstalace nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 2 nebo 3 základních krocích:

Po odinstalaci mohou zůstat některé součásti publikace neodstraněny, zejména vlivem používání jednotlivých aplikací nebo sdílení souborů. Může se jednat především o pracovní adresář v cílovém umístění (standardně Final Books) a složku Final Applications na ploše nebo v nabídce Start operačního systému Windows. V takovém případě je nutné tyto součásti odstranit ručně.

Odinstalace aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer) se provádí prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky ze složky Nastavení / Aplikace (volbou Odinstalovat) operačního systému Windows, případně prostřednictvím místní nabídky zástupce Přehled platných předpisů České republiky nebo PPPCR Installer umístěného v nabídce Start operačního systému Windows (volbou Odinstalovat).

Tipy a triky

Aplikace DeskTopLocalNet startuje standardně v levém horním rohu obrazovky v rozlišení 1024 × 600 obrazových bodů. Umí si ovšem zapamatovat veškerá uživatelská nastavení, což umožňuje optimalizovat velikost i pozici okna podle specifických podmínek rozlišení grafické karty (velikosti obrazovky) na každém jednotlivém zobrazovacím zařízení.

V aplikaci DeskTopLocalNet startuje levý panel s obsahem publikace standardně v šířce 350 obrazových bodů, kterou je však možné libovolně měnit tahem za pravý okraj panelu. Obě aplikace si nastavení zapamatují. Změna nastavení se vztahuje také na šířku panelu s uživatelskými záložkami a fulltextovým vyhledáváním.

Aplikace DeskTopLocalNet podporuje kromě otevírání celé publikace také samostatné otevírání jednotlivých svazků a kapitol prostřednictvím zástupců ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows. To umožňuje zacílení tématu jen na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní využití obsahů, uživatelských záložek nebo fulltextového vyhledávání.

Pro oblíbené stránky publikace lze v aplikaci DeskTopLocalNet vytvářet uživatelské záložky, a to odděleně podle jednotlivých kapitol, svazků i celé publikace. Díky tomu je možné pro každou samostatně otevřenou kapitolu, svazek nebo celou publikaci vytvořit seznam interaktivních záložek jako vlastních položek obsahu.

Všechna uživatelská nastavení (včetně uživatelských záložek) se ukládají do souboru hh.dat, který se zpravidla nachází v některém z podadresářů AppData \ Roaming \ Microsoft \ HTML Help v adresáři Users operačního systému Windows. Uživatelská nastavení lze restartovat smazáním souboru hh.dat. Tato operace ale restartuje uživatelská nastavení všech aplikací založených na formátu CHM a obnoví je na hodnotu default.

Jednotlivé stránky publikace jsou v aplikaci DeskTopLocalNet svázány s aplikací InterNet pomocí inteligentních tlačítek, která umožňují rychlé stažení aktuálních dat z internetu, kde jsou data častěji aktualizována. Každá stránka zahrnuje identifikaci s uvedením data poslední revize a jednotlivé stránky je možné porovnat s aplikací InterNet stisknutím jediného tlačítka.

U předpisů v chronologickém přehledu platných předpisů jsou uváděny odkazy na jednotlivá věcná témata, do kterých jsou předpisy podle své povahy roztříděny v rámci věcného přehledu platných předpisů. Chronologický a věcný přehled je těmito odkazy vzájemně propojen, takže stačí jen klepnout na příslušný odkaz.

V publikaci je implementována podpora pro slabozraké uživatele. Písmo publikace se proto přizpůsobuje velikosti písma nastavené v operačním systému Windows. Jestliže je v operačním systému Windows nastavena větší velikost písma (například 125 %), je i písmo v publikaci výrazně větší.


Ve složce Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows doporučujeme zvolit zobrazení Dlaždice, zatímco ve všech podsložkách zobrazení Seznam.

Jak to jednoduše a rychle provést? Operační systém Windows zobrazuje obsah složek (adresářů) obvykle v defaultním zobrazení Podrobnosti. To může být často nepřehledné a hůře ovladatelné. Dále rozděluje jednotlivé složky podle jejich typu na Všeobecné položky, Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa. Pro každý typ složky lze na úrovni operačního systému Windows nastavit jednotné zobrazení.

Otevřete složku Final Applications a v horním menu zvolte zobrazení Seznam. Potom najděte v horním menu volbu Možnosti a v zobrazeném dialogovém okně zvolte záložku Zobrazení. Klepněte na volbu Použít pro složky a potvrďte nastavení všech složek tohoto typu (v tomto případě Všeobecné položky) na shodné zobrazení s nastavením této složky.

Změna zobrazení se projeví ve všech složkách typu Všeobecné položky s dříve defaultním zobrazením Podrobnosti. U složek, v jejichž případě jste předtím provedli ručně změnu zobrazení, se tato změna neprojeví.

Pak již stačí jen změnit zobrazení složky Final Applications na Dlaždice. A je to.


Aplikaci MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer) lze nasadit i v prostředí operačního systému Windows 10 na platformě x64 (64 bit).

Aplikace ale musí být povolena ve složce Nastavení / Soukromí / Aplikace na pozadí, a to prostřednictvím zástupce Přehled platných předpisů České republiky, chcete-li využít funkci stahování aktualizací na pozadí.

Vzhledem k nedávné chybě v systému optimalizace doručení, se kterou se Microsoft potýkal, je také nezbytná verze operačního systému Windows 10 22H2 Build 19045.3030 s aktualizací KB 5026435, kde je tato chyba opravena, anebo vyšší verze.

Konvence pro vyhledávání

Čísla jednací, spisové a jiné obdobné značky jsou v publikaci zapisovány bez vnitřních mezer a teček (ostatní znaky zůstávají). Případné pomlčky v těchto číslech jsou nahrazeny spojovníky (-).

Zkratky č.j., č. j. a Sb. m. s. jsou v publikaci zapisovány ve tvaru čj. a Sb.m.s. Rovněž i zkratky právní formy jsou zapisovány bez mezer (například a.s., s.r.o.).

Tisíce v číselných hodnotách jsou v publikaci oddělovány tečkami (například 1.000 Kč), vyjma významových číslovek (například 1000. výročí). Typografické uvozovky jsou nahrazeny rovnými horními uvozovkami (" ").

Pro vyhledávání v otevřené stránce publikace stiskněte kombinaci kláves Ctrl F.