Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Firemní profil

Final, s. r. o., je původní česká rodinná firma založená v roce 1992.

Jejímu vzniku předcházely podnikatelské aktivity jejích zakladatelů zaměřené především na poskytování služeb v oblasti finančního účetnictví, které se záhy zorientovaly převážně na bankovní a posléze i celý finanční sektor.

Již od svého založení se firma aktivně podílela na formování nového bankovního systému v tehdejším Československu, a kromě poradenské činnosti realizovala komplexní projekty v oblasti finančního a operativního řízení bank i jiných subjektů finančního sektoru.

Tyto specifické služby zahrnovaly zejména projekčně-programovou činnost při tvorbě vnitřních informačních systémů, souborů vnitřních předpisů zaměřených na metodiku finančního účetnictví a poskytování finančně-ekonomických rad ve věcech účetní, daňové a související právní legislativy.

V roce 1995 přispěla k založení firmy DTP system, s. r. o., s jejíž pomocí zúročila svůj dosavadní potenciál ve vývoji a výrobě produktů z oblasti právní a ekonomické literatury. Po vydání úspěšného titulu Právní minimum pracovníka v bankovnictví následovaly například Zásady vedení bankovního účetnictví, Finanční management pojišťoven a řada dalších.

Cílem těchto aktivit bylo napomáhat vzdělávání zaměstnanců finančních institucí a zvyšování jejich produktivity práce díky možnosti rychlého získávání potřebných informací i přístupné, přehledné a srozumitelné formě zpracování. V tomto směru disponovala firma vždy značnou dávkou novátorství a inovativních postupů, které transponovala do svých unikátních produktů.

Již od počátku aktivit v oblasti vzdělávání se firma orientovala na nekonvenční pracovní postupy a jejím hlavním krédem se stala precizní jednoduchost. Smyslem její tvůrčí činnosti bylo vždy napomáhat progresivnějšímu přístupu k informacím. K tomu dodnes používá řadu originálních metod, na jejichž tvorbu se soustavně zaměřuje a při jejichž vývoji bylo využito mnoho zkušeností, které nasbírala v průběhu více než 30 let svého působení v odvětví.

Firma je také nositelem práv k technologii Read and Know, kterou použila poprvé v roce 1995 jako původní nástroj pro publikační činnost v oblasti odborné literatury. Tyto převratné postupy pak důsledně implementovala do svých produktů, ať se jednalo o zakázkovou tvorbu vnitřních předpisů, anebo veřejnou publikační činnost.

Zejména v oblasti odborné literatury se pomocí technologie Read and Know podařilo dosáhnout až překvapivých výsledků a výjimečnost všech publikací, které firma od roku 1995 vydala společně s nakladatelstvím DTP system, s. r. o., ocenily v průběhu let řady spokojených uživatelů.

Díky precizní jednoduchosti, výjimečnému zpracování a unikátním technologiím dosáhla firma dominantního postavení v produkci svého druhu ojedinělých metodicko-pracovních pomůcek. Do jejich vývoje investovala značné úsilí, přičemž hlavní důraz byl vždy kladen na odlišný způsob zpracování umožňující rychlejší, snadnější i progresivnější osvojování odborných znalostí.

V roce 1998 získala firma na základě zákona o bankách statut podniku pomocných bankovních služeb, kterým se zařadila do kategorie firem poskytujících služby pro podporu podnikání bank. Postupně si vybudovala nezastupitelné místo na trhu specializovaných aplikací určených především pro sektor finančních institucí, ostatní podnikatelské subjekty, ale i veřejnou správu.

Od roku 2008 se specializuje na problematiku státní pokladny a hospodaření veřejných rozpočtů.

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Pokračovat

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků.

Retrospektivní přehled klientů v abecedním pořadí
 • A & CE Global Finance, a. s.
 • ABN AMRO Penzijní fond, a. s.
 • ABN – Amro Bank, N. V.
 • Abvel, a. s.
 • AEGON penzijní fond, a. s.
 • Afin Brokers, a. s.
 • Agrobanka, a. s.
 • AIG Czech Republic pojišťovna, a. s.
 • AIG První americko-česká pojišťovna, a. s.
 • AIS software, s. r. o.
 • AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
 • Alba – Metal, s. r. o.
 • Allianz penzijní fond, a. s.
 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Allshare Finance Central Europe, a. s.
 • AMISTA investiční společnost, a. s.
 • AR Stavební spořitelna, a. s.
 • ARAG – pojišťovna právní ochrany, a. s.
 • Arthur Andersen
 • Atlanta Safe, a. s.
 • Atlantik finanční trhy, a. s.
 • Auto – Color, s. r. o.
 • Autoslužby Adolf, s. r. o.
 • Autostar Velimex, s. r. o.
 • AXA pojišťovna, a. s.
 • Banco Popolare Česká republika, a. s.
 • Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a. s.
 • Bank Austria, a. s.
 • Banka Bohemia, a. s.
 • Bankovní dům Skala, a. s.
 • Banka Haná, a. s.
 • Bankovní institut, a. s.
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, N. V.
 • Bayerische Vereinsbank, A. G.
 • Bawag Bank CZ, a. s.
 • BDO CS, s. r. o.
 • Body International Brokers, a. s.
 • Boon, s. r. o.
 • BRE Bank, S. A.
 • Byll Software, s. r. o.
 • C.S. securities, a. s.
 • CA IB Securities, a. s.
 • CAC Leasing, a. s.
 • Calyon Bank Czech Republic, a. s.
 • Cautus Finance, a. s.
 • CCA, s. r. o.
 • Cepatra Invest, s. r. o.
 • Cestovní pojišťovna Adria Way družstvo
 • Citfin, spořitelní družstvo
 • Colosseum, a. s.
 • Commerzbank Aktiengesellschaft
 • Conseq Finance, a. s.
 • Coop Banka, a. s.
 • Credit Suisse Asset Management, a. s.
 • Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond, a. s.
 • Credit Suisse Life & Pensions pojišťovna, a. s.
 • Creditanstalt, a. s.
 • CTJ, a. s.
 • Cukrovary TTD, a. s.
 • Czech Trade, a. s.
 • Česká asociace pojišťoven
 • Česká exportní banka, a. s.
 • Česká konsolidační agentura
 • Česká kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Česká národní banka
 • Česká národní zdravotní pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
 • Česká pojišťovna Zdraví, a. s.
 • Česká pojišťovna, a. s.
 • Česká spořitelna, a. s.
 • Českomoravská hypoteční banka, a. s.
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
 • Česko-rakouská pojišťovna, a. s.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • ČP penzijní fond, a. s.
 • ČS – živnostenská pojišťovna, a. s.
 • ČSOB pojišťovna, a. s.
 • Danet, s. r. o.
 • Deutsche Bank, A. G.
 • DOB-Invest, a. s.
 • Dresdner Bank CZ, a. s.
 • EB Brokers, a. s.
 • EGP Invest, s. r. o.
 • Ekoagrobanka, a. s.
 • Elektrárna Dětmarovice
 • Elektroisola, a. s.
 • Erste Bank Sparkassen CR, a. s.
 • Euro-In and Partners
 • Evrobanka, a. s.
 • Expandia Banka, a. s.
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.
 • Farmtrans, a. s.
 • FATO invest, a. s.
 • Flemings Investment Management Prague
 • Fobs Leasing, s. r. o.
 • Foresbank, a. s.
 • Fores, a. s.
 • Fortis Bank, S. A. / N. V.
 • G and C Management Consulting, s. r. o.
 • Garáže Ostrava, a. s.
 • GE Capital Bank, a. s.
 • GE Money Bank, a. s.
 • Generali penzijní fond, a. s.
 • Generali pojišťovna, a. s.
 • Gepoma, s. r. o.
 • GES – poradenská, a. s.
 • Girocredit banka Praha, a. s.
 • Global Travel, s. r. o.
 • Haarmann, Hemmelrath & Partner Consulting, s. r. o.
 • Halali všeobecná pojišťovna, a. s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
 • Havlíček, a. s.
 • Heresa, s. r. o.
 • HSBC Bank plc
 • Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, a. s.
 • Hydroprojekt CZ, a. s.
 • Hypo stavební spořitelna, a. s.
 • HypoVereinsbank CZ, a. s.
 • Hypo-Bank CZ, a. s.
 • HZ Praha, s. r. o.
 • Chedo, s. r. o.
 • Chmelařská pojišťovna, a. s.
 • IB Grant Thornton Audit, s. r. o.
 • IC banka, a. s.
 • ING Bank, N. V.
 • ING Management Services, s. r. o.
 • International Insurance Service, s. r. o.
 • Invest – Realit, s. r. o.
 • InvestAGe, a. s.
 • Investiční a poštovní banka, a. s.
 • Investiční kapitálová společnost Komerční banky, a. s.
 • Investiční společnost České spořitelny, a. s.
 • Investiční společnost Jupiter Invest, a. s.
 • IPB pojišťovna, a. s.
 • ISSPO, s. r. o.
 • J & T banka, a. s.
 • J & T Asset Management, investiční společnost, a. s.
 • J & T Securities (Czech Republic), a. s.
 • JIP – papírny Větřní, a. s.
 • Kampelička, spořitelní a úvěrní družstvo
 • Komerční banka, a. s.
 • Komerční pojišťovna, a. s.
 • Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s.
 • Komise pro cenné papíry
 • Konsolidační banka Praha, s. p. ú.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Kravag-Logistic pojišťovna
 • Kreditní banka, a. s.
 • Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
 • Lesní společnost Františkovy Lázně
 • Linklaters, v. o. s.
 • Logica, s. r. o.
 • MAPIS, investiční společnost, a. s.
 • Maxima pojišťovna, a. s.
 • Monprag finanční poradenství
 • Moore Stephens Audit, s. r. o.
 • Moravia banka, a. s.
 • Moravskoslezská kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
 • Mostecká uhelná společnost, a. s.
 • Nationale – Nederlanden životní pojišťovna
 • NESS Czech, s. r. o.
 • Next Century, s. r. o.
 • Nobleslen, a. s.
 • Nová Huť, a. s.
 • OBK Finance, s. r. o.
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • OKD, a. s.
 • Optimus intestiční společnost, a. s.
 • Patria finance, a. s.
 • PCV Alfa, s. r. o.
 • Penzijní fond České spořitelny, a. s.
 • Plzeňská banka, a. s.
 • Podnikatelská banka, a. s.
 • Pojišťovna Cardif Pro Vita, a. s.
 • Pojišťovna Morava, a. s.
 • Pojišťovna Patrie, a. s.
 • Pojišťovna Slávia, a. s.
 • Pojišťovna Universal, a. s.
 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • PPF, a. s.
 • PPF banka, a. s.
 • Pragobanka, a. s.
 • Pragosil, a. s.
 • PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
 • Profit Cheb, s. r. o.
 • Prosperita investiční společnost, a. s.
 • První akciová, a. s.
 • První americko-česká pojišťovna, a. s.
 • První městská banka, a. s.
 • První slezská banka, a. s.
 • První slovácké spořitelní družstvo
 • Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
 • Raiffeisenbank im Stiftland
 • Raiffeisenbank, a. s.
 • Regula, a. s.
 • Sámo obchodně-ekonomický servis, v. o. s.
 • Samson České Budějovice, s. r. o.
 • SBT Praha, a. s.
 • Servisní pojišťovna, a. s.
 • SchmidtBank, k. s.
 • Slovakodata ČR, s. r. o.
 • Societe Generale banka, a. s.
 • Sparkasse Mühlviertel – West bank, a. s.
 • SPGroup, a. s.
 • SPT Telecom, a. s.
 • Stavební obnova železnic, a. s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
 • Svaz účetních Svitavy
 • Sweco Hydroprojekt, a. s.
 • Teplárna České Budějovice, a. s.
 • Tesla, a. s.
 • Triglav pojišťovna, a. s.
 • Union banka, a. s.
 • Union pojišťovna, a. s.
 • Uniqa pojišťovna, a. s.
 • Universal banka, a. s.
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Uno Elektra, s. r. o.
 • V. I. P. družstevní záložna
 • Varinvest, a. s.
 • Velkomoravská banka, a. s.
 • Vereinsbank CZ, a. s.
 • Victoria pojišťovna, a. s.
 • Victoria Volksbanken pojišťovna, a. s.
 • Vitalitas pojišťovna, a. s.
 • Vojenská družstevní záložna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • Volksbank CZ, a. s.
 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
 • Všeobecná stavební spořitelna KB, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Vviss, a. s.
 • Východočeská energetika, a. s.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Waldviertler Sparkasse von 1842
 • Wallich and Matthes, B. V.
 • Winterthur pojišťovna, a. s.
 • Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s.
 • Yale Medical Consulting, a. s.,
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
 • Zemská banka, a. s.
 • Zemský penzijní fond, a. s.
 • Železárny Hrádek, a. s.
 • Živnostenská banka, a. s.

... a dále subjekty veřejné správy a mnoho fyzických osob z řad advokátů, auditorů, daňových poradců a drobných živnostníků