Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií final® Read and Knowpřehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Průvodce právním rámcem finančního řízení a metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2788-1199

 • 3990 Kč / 9656 stran
 • 12 aktualizací včetně nového vydání publikace pro příslušný rozpočtový rok
 • množstevní slevy až 80 % (viz podrobnější informace o ceně na stránce O publikaci)
 • aktuální verze 5.03 z 30. června 2024
 • stáhněte si aktuální produktový leták v tiskovém formátu

nechte se unést sofistikovanými funkcemi i dlouholetými zkušenostmi a znalostmi tvůrců

ISBN 978-80-908140-7-3 v knižní distribuci Levná knihovna, Luxor nebo Kosmas bez aktualizací a instalačního balíčku


Obsah publikace

Obsah publikace Účetnictví státu je zpracován podle platného stavu příslušné legislativy. Zahrnuje portfolio modifikovaných znění dále uvedených předpisů přehledně uspořádaných do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Právní postavení a hospodaření

 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 225/2004 Sb., zákona č. 225/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 118/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 362/2022 Sb., zákona č. 422/2022 Sb., zákona č. 326/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb.
 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., vyhlášky č. 82/2016 Sb., vyhlášky č. 54/2019 Sb.
 • Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb., nařízení vlády č. 231/2022 Sb.

Rozpočtová pravidla

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 225/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 214/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 177/2023 Sb., zákona č. 184/2023 Sb., zákona č. 254/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 418/2023 Sb.
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ve znění zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 207/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 349/2023 Sb.

Rozpočtová skladba

 • Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb., vyhlášky č. 348/2023 Sb., včetně relevantních ustanovení metodiky Ministerstva financí k identifikaci koruny.

Příprava a vypracování rozpočtu

 • Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb., vyhlášky č. 467/2017 Sb.

Financování reprodukce majetku

 • Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na programovém financování ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., včetně relevantních ustanovení metodického pokynu Ministerstva financí č. R 1-2010, k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programového financování a jeho účastníků při přípravě, realizaci a vyhodnocování programového financování a k provozování části rozpočtového systému pro programové financování – částka č. 5/2010 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, metodického pokynu Ministerstva financí čj. MF-48397/2014-5406, pro poskytovatele dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování, a metodiky Ministerstva financí k problematice financování reprodukce dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Financování kulturních a sociálních potřeb

 • Vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích.
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb., vyhlášky č. 17/2008 Sb., vyhlášky č. 165/2021 Sb.

Hodnocení a vykazování rozpočtového hospodaření

 • Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., včetně relevantních ustanovení metodiky Ministerstva financí k tomuto zákonu.
 • Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí ve znění vyhlášky č. 12/2023 Sb., včetně relevantních ustanovení metodiky Ministerstva financí k této vyhlášce.
 • Vyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol státního rozpočtu.
 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb., redakčního sdělení o opravě chyb – částka č. 164/2016 Sb., vyhlášky č. 466/2017 Sb., vyhlášky č. 344/2019 Sb., vyhlášky č. 514/2021 Sb., vyhlášky č. 160/2022 Sb., vyhlášky č. 333/2023 Sb., včetně relevantních ustanovení metodického pokynu Ministerstva financí čj. MF-10329/2015/3701-1,2, k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M – částka č. 4/2015 Finančního zpravodaje Ministerstva financí.
 • Vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb., vyhlášky č. 24/2012 Sb., vyhlášky č. 356/2015 Sb., vyhlášky č. 403/2021 Sb., vyhlášky č. 395/2022 Sb.
 • Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací ve znění vyhlášky č. 107/2011 Sb.

Finanční vypořádání

 • Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Státní a finanční kontrola

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 126/2019 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb.
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb., vyhlášky č. 24/2020 Sb.
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2021 Sb.

Zásady vedení účetnictví

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 462/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 349/2023 Sb.
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů – technická vyhláška o účetních záznamech ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb., vyhlášky č. 274/2017 Sb., vyhlášky č. 398/2017 Sb., vyhlášky č. 341/2021 Sb., vyhlášky č. 430/2021 Sb., vyhlášky č. 96/2024 Sb., včetně relevantních ustanovení metodiky Ministerstva financí k pomocnému analytickému a konsolidačnímu přehledu.
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2017 Sb.

Účtová osnova a souhrnný účtový rozvrh

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb., vyhlášky č. 397/2017 Sb., vyhlášky č. 310/2020 Sb., vyhlášky č. 269/2022 Sb.

Postupy účtování

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb., vyhlášky č. 397/2017 Sb., vyhlášky č. 310/2020 Sb., vyhlášky č. 269/2022 Sb.
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku – konsolidační vyhláška státu ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb., vyhlášky č. 396/2017 Sb., vyhlášky č. 340/2021 Sb.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – částka č. 7/2009 Finančního zpravodaje Ministerstva financí ve znění oznámení čj. 28/132377/2010-282 – částka č. 8/2010 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. 28/109524/2011-284 – částka č. 9/2011 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-123342/2013/28 – částka č. 1/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-77337/2014/5407 – částka č. 5/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-57032/2015/5407 – částka č. 7/2015 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, redakčního sdělení o opravě chyb – částka č. 3/2016 Finančního zpravodaje Ministerstva financí.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – částka č. 8/2010 Finančního zpravodaje Ministerstva financí ve znění oznámení čj. 28/109524/2011-284 – částka č. 9/2011 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-94954/2012/28 – částka č. 8/2012 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-123342/2013/28 – částka č. 1/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-77337/2014/5407 – částka č. 5/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-57032/2015/5407 – částka č. 7/2015 Finančního zpravodaje Ministerstva financí.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – částka č. 3/2011 Finančního zpravodaje Ministerstva financí ve znění oznámení čj. 28/93428/2011-282 – částka č. 5/2011 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-123342/2013/28 – částka č. 1/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-77337/2014/5407 – částka č. 5/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-57032/2015/5407 – částka č. 7/2015 Finančního zpravodaje Ministerstva financí.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – částka č. 6/2012 Finančního zpravodaje Ministerstva financí ve znění oznámení čj. MF-123342/2013/28 – částka č. 1/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-77337/2014/5407 – částka č. 5/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-57032/2015/5407 – částka č. 7/2015 Finančního zpravodaje Ministerstva financí.

Účetní závěrka

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb., vyhlášky č. 273/2017 Sb., vyhlášky č. 397/2017 Sb., vyhlášky č. 310/2020 Sb., vyhlášky č. 269/2022 Sb.
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění vyhlášky č. 270/2022 Sb.

Konsolidace účetních závěrek

 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku – konsolidační vyhláška státu ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb., vyhlášky č. 396/2017 Sb., vyhlášky č. 340/2021 Sb., včetně relevantních ustanovení metodiky Ministerstva financí k vzájemnému odsouhlasení pohledávek a závazků (dluhů) pro účely konsolidace.

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací v historickém znění k 31. prosinci 2024.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Strukturované datové úložiště v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8842

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací upravená technologií
final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací v historickém znění k 31. prosinci 2024.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Strukturované datové úložiště v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8850

Čtěte dále >>
Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>