Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Přehled platných předpisů České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM. Výtečná pomůcka pro dokonalou orientaci v právních předpisech České republiky a mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána.

Umožňuje použití na samostatných počítačích, v počítačových sítích i prostřednictvím internetu. Průběžná týdenní aktualizace v on-line režimu a periodická měsíční aktualizace v off-line režimu.

Více informací >>

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací, přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací, s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Vychází v dubnu 2018.

ISBN 978-80-902657-6-6

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know (s doplněným metodickým obsahem), přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Vychází v dubnu 2018.

ISBN 978-80-902657-7-4

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know (s rozšířeným metodickým obsahem), přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Připravujeme.

ISBN 978-80-902657-8-2

Čtěte dále >>

Publikace ve formátu PDF vyžadují Adobe Acrobat Reader nebo kompatibilní prohlížeč. Jestliže takový prohlížeč nemáte k dispozici, použijte Adobe Acrobat Reader DC.