Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Profesní životopis

Michal Cipra
16. února 1968
U Zeleného ptáka 12, 148 00 Praha 4
Tel: 271 913 505, 724 162 047
E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Praxe, zkušenosti, pozice


1991 – dosud

Finanční instituce, podniky a jiné organizace


Outsourcing, vzdělávací, poradenská, konzultační a publikační činnost pro banky, pojišťovny, ostatní finanční instituce a další podnikatelské subjekty a organizace v České republice, související a jiná obchodní a projektová činnost

  • vedení účetnictví a daňové evidence včetně navazujícího účetního a daňového výkaznictví
  • tvorba dílčích i komplexních projektů v oblasti finančního a operativního řízení se zaměřením na produkci vnitroorganizačních pravidel a vnitřních předpisů organizací
  • projekčně-programová činnost při tvorbě vnitřních informačních systémů a souborů vnitřních předpisů zaměřených na metodiku účetnictví
  • tvorba strukturálních analýz v oblasti informatiky, projektování softwarových aplikací
  • správa hardware a software převážně pod operačním systémem Windows, Android nebo iOS, správa webového obsahu
  • typografie, desktop publishing a tvorba prezentací prostředky výpočetní techniky
  • autor technologie Read and Know používané jako nástroj veřejné publikační činnosti v oblasti právní a ekonomické literatury
  • autor publikací a informačních systémů Právní minimum pracovníka v bankovnictví, Zásady vedení bankovního účetnictví, Finanční management pojišťoven, Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelů, Bank Office, Sbírka zákonů České republiky, Financial Office, Přehled platných předpisů České republiky, Účetnictví finančních institucí, Účetnictví pojišťoven, Účetnictví a daně finančního sektoru, Účetnictví a daně finančních institucí, Účetnictví a daně komerčních pojišťoven, Účetnictví a daně zdravotních pojišťoven, Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí, Finanční management veřejné správy, Účetnictví organizací veřejné správy, Účetnictví státu
  • autor publikační technologie fBook
  • obchodní a realitní činnost, projektování a realizace interiérů, zejména obytných kanceláří

Bankovnictví a finanční služby, ekonomika a podnikové finance, stavebnictví a reality, Česká republika


1992 – dosud

Final, s. r. o.


Vedoucí společník a hlavní účetní

Ekonomika a podnikové finance, Česká republika


1995 – 2008

DTP system, s. r. o.


Vedoucí společník, hlavní účetní a jednatel

Vydavatelství, tisk a polygrafie, Česká republika


1992 – 2008

Final, s. r. o.


Jednatel

Ekonomika a podnikové finance, Česká republika


2008

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky


Vedoucí skupiny odboru hlavního účetního v pracovněprávním vztahu

Státní a veřejná správa, Česká republika


1991 – 2008

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná s podnikatelským oprávněním pro činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování dat, služby databank a správu sítí

Ekonomika a podnikové finance, Česká republika


1991 – 1997

Evrobanka, a. s.


Metodik bankovního finančního účetnictví a vedoucí oddělení celobankovní metodiky

Bankovnictví a finanční služby, Česká republika


1993 – 1996

Evbak, a. s.


Předseda dozorčí rady investiční společnosti a člen představenstev a dozorčích rad dalších obchodních společností s její účastí

Bankovnictví a finanční služby, Česká republika


1989 – 1991

Česká státní spořitelna


Důvěrník

Bankovnictví a finanční služby, Česká republika


1986 – 1991

Federální ministerstvo zahraničních věcí


Referent finančního odboru

Státní a veřejná správa, Česká republika


1988 – 1989

Pomocný technický prapor


Asistent náčelníka finanční stráže v rámci výkonu základní vojenské služby

Administrativa, Slovenská republika


Znalosti, dovednosti, předpoklady


Pokročilejší znalost PC a informačních technologií na úrovni autorské práce, zkušenosti s kódováním v HTML a CSS, znalost práce zejména v prostředí Windows, Microsoft Office, FrontPage, Lotus Word Pro a SmartSuite, Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat, Corel Draw, InstallShield, Android atd., schopnost práce s jinými programy nebo operačními systémy


Tvorba elektronických publikací a informačních systémů prostřednictvím autorských softwarových nástrojů, desktop publishing, počítačová sazba a zlom stránek v souladu s českými typografickými pravidly, předtisková příprava


Tvorba vnitřních předpisů se zaměřením na oblast finančního i operativního řízení a metodiku k postupům vedení účetnictví včetně všech návazností na daňovou, související právní legislativu a výkaznictví


Účetnictví finančních institucí a organizací veřejné správy v souladu s národní legislativou i mezinárodními standardy


Zkušenosti s obchodní činností, aktivitami na realitním trhu, správou nemovitých věcí, projektováním a realizacemi interiérů, znalost výkonu funkce statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností


Psaní na klávesnici všemi deseti, pečlivost, preciznost, smysl pro detail, odpovědnost, loajalita


Kvalifikace


Samostudium předmětné problematiky


Průběžné kurzy, semináře a konference k problematice účetnictví bank, pojišťoven, ostatních finančních institucí a obchodních společností, daňového, obchodního a souvisejícího práva, manažerské ekonomiky, kapitálových a peněžních trhů pořádané soukromými agenturami, lektory Vysoké školy ekonomické v Praze, Státní bankou Československou, Českou národní bankou nebo s podporou Federálního ministerstva financí a Ministerstva financí České republiky


1991

Rekvalifikační kurz Účetnictví v podmínkách tržního hospodářství s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a podporou Federálního ministerstva financí


1982 – 1986

Střední ekonomická škola v Resslově ulici v Praze, obor všeobecná ekonomika


Ostatní


Ženatý


Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič


Nekuřák


Používám výhradně český jazyk. Patřím k lidem, kteří odmítají mluvit jiným než rodným jazykem.


Ve volném čase provozuji nejraději pěší turistiku a cykloturistiku. Rád jezdím na horském kole, a protože jsem autor, používám vybavení značky Author. Když budete mít štěstí, můžete mne potkat v brdských lesích, převážně v okolí Kytína a Dobříše.


Mohu poslouchat veškerou dobrou hudbu, od vážné přes Pink Floyd až po jazz, funk nebo i techno, což je dáno také mým hudebním vzděláním. V 80. letech jsem studoval hudební školu se zaměřením na klasickou kytaru a skladbu u pana učitele Zdeňka Fišera, předního českého jazzového kytaristy, který byl mimo jiné i členem kapely Laca Decziho Jazz Celula nebo doprovázel Hanu Hegerovou. Mé autorské pokusy jsem tehdy završil skladbou nazvanou Preludium, určenou pro sólovou kytaru, jejíž notový záznam si můžete v případě zájmu stáhnout a přehrát. Budu potěšen, když budete tuto skladbu interpretovat, samozřejmě se zachováním autorských práv. Tyto moje aktivity přerušila sametová revoluce.


Psal jsem také poezii; s mojí tvorbou se můžete seznámit i v rámci sociální sítě FacebookInstagram.