Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Přehled platných předpisů České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM. Výtečná pomůcka pro dokonalou orientaci v právních předpisech České republiky a mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána.

Umožňuje použití na samostatných počítačích, v počítačových sítích i prostřednictvím internetu. Průběžná týdenní aktualizace v on-line režimu a periodická měsíční aktualizace v off-line režimu.


Přehled platných předpisů České republiky není jen pouhou elektronickou publikací. Jedná se o propracovaný informační systém s periodickou aktualizací a souborem aplikací, které lze jednoduše nasadit v prostředí operačního systému Windows.

Zahrnuje aplikaci DeskTop, LocalNetInterNet distribuovanou v jednom souhrnném distribučním balíčku.

 • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu CHM určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikace LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet je klientská instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a je součástí serverové instalace aplikace DeskTop. Umožňuje použití aplikace DeskTop pomocí instalovaného přístupového rozhraní a protokolu InfoTech v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).
 • Aplikace InterNet je on-line verze publikace, která umožňuje načítání jednotlivých stránek do off-line verze, pokud je k dispozici připojení k internetu. Aplikace je průběžně aktualizována při každé změně obsahu (častěji než off-line verze), takže zprostředkovává nejnovější změny prakticky v reálném čase.

Aplikace DeskTopLocalNet je propojena s aplikací InterNet, ze které je možné operativně otevírat jednotlivé stránky publikace stisknutím jediného tlačítka.

Off-line verze publikace je aktualizována jednou měsíčně a podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. On-line verze publikace je aktualizována při každé změně obsahu (nejméně jednou týdně) a nevyžaduje dodatečnou instalaci.

Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 10, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT není podporován.

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Pokračovat

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

225 Kč měsíčně za jednoho koncového uživatele publikace Přehled platných předpisů České republiky před započtením slevy. Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

 • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
  Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení publikace
 • Vyplníte a odešlete registrační formulář; z odeslaného registračního formuláře si stáhnete distribuční balíček publikace.
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, obdržíte k proplacení dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF (o papírovou formu daňového dokladu je možné požádat při zakoupení).
 • Po uhrazení příslušné částky faktury vám zašleme aktivační kód k instalaci off-line verze publikace a přístupová práva k aplikaci InterNet na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
Použití publikace
 • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři při zakoupení publikace, obdržíte počátkem každého kalendářního měsíce k proplacení dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF.
 • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací off-line verze publikace obdržíte počátkem každého kalendářního měsíce na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
 • Aktualizace off-line verze publikace je snadná a rychlá; probíhá prostřednictvím internetu.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení aktualizačního servisu lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací, přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací, s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Vychází v dubnu 2018.

ISBN 978-80-902657-6-6

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know (s doplněným metodickým obsahem), přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Vychází v dubnu 2018.

ISBN 978-80-902657-7-4

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know (s rozšířeným metodickým obsahem), přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Připravujeme.

ISBN 978-80-902657-8-2

Čtěte dále >>