Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví státu

Informace k instalaci, údržbě, aktualizaci a technické poznámky k publikaci

Kolekce publikací Účetnictví státu je určena pro operační systém Windows. Zahrnuje aplikace MSIX Installer, DeskTop CollectionLocalNet distribuované v jednom souhrnném instalačním balíčku.

 • Aplikace MSIX Installer maximálně zjednodušuje instalační proceduru a může se starat o automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11. Jakmile je uvolněna aktualizace aplikace DeskTop Collection, aplikace MSIX Installer ji může zkopírovat do datového úložiště WindowsApps, odkud ji lze autorizovaně instalovat.
 • Aplikace DeskTop Collection je off-line verze kolekce publikací ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních nebo v počítačových sítích s operačním systémem Windows prostřednictvím aplikací LocalNet. Podporuje instalaci pro samostatné (lokální) počítače i síťové servery.
 • Aplikace LocalNet jsou klientské instalace připojení pracovní stanice k síťovému serveru a jsou součástí serverové instalace aplikace DeskTop Collection. Umožňují použití aplikace DeskTop Collection pomocí instalovaného přístupového rozhraní v počítačových sítích s operačním systémem Windows (data jsou instalována a aktualizována jen na síťovém serveru a koncoví uživatelé používají aplikaci přes síťové připojení).

Samotná off-line verze kolekce publikací podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci jednotlivých aktualizací prostřednictvím internetu. Součástí instalačního balíčku je i rozsáhlé portfolio metodických příloh.


Plně podporován je operační systém Windows od verze 7 až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani S není momentálně podporován.

Všechny instalační balíčky jsou podepsány Code Signing Extended Validation certifikátem, který zaručuje bezproblémový průběh instalační procedury. Využívají technologii InstallShield. Toto robustní řešení je zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti pro vás.

Vezměte prosím v úvahu, že Účetnictví státu zahrnuje dvě samostatné publikace Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy. To kromě zvýhodněné ceny přináší také jednodušší technickou správu.

Kontakty technické podpory

Tel: 271 913 505
Tel: 724 162 047

E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Periodická měsíční aktualizace a nové vydání pro příslušný rozpočtový rok.

ISSN 2788-1199

 • 3990 Kč / 9726 stran
 • 12 aktualizací včetně nového vydání publikací pro příslušný rozpočtový rok
 • množstevní slevy až 80 % (viz podrobnější informace o ceně na stránce O publikaci)
 • aktuální verze 5.00 z 31. března 2024
 • stáhněte si aktuální produktový leták v tiskovém formátu

Z obsahu stránky


Aplikace MSIX Installer

K výraznému zjednodušení instalační procedury lze na koncovém zařízení s operačním systémem Windows 11 využít aplikaci MSIX Installer, jejíž architektura je založena na funkcích instalačního programu aplikací společnosti Microsoft a distribučních balíčcích MSIX.

Instalace aplikace MSIX Installer se na lokálním počítači nebo síťovém serveru provádí spuštěním konfiguračního souboru z přílohy konfirmačního e-mailu doručeného po registraci (zakoupení) kolekce publikací, anebo ze startovní stránky instalační procedury pomocí protokolu ms-appinstaller.

Nejdříve se nainstaluje aplikace MSIX Installer, a poté se spustí instalace aplikace DeskTop Collection. Instalace aplikace MSIX Installer vyžaduje připojení k internetu. Jestliže je doména final.cz mimo provoz nebo pod ní není umístěn odpovídající soubor .msix, nelze konfigurační soubor .appinstaller spustit.

Aplikace MSIX Installer se může starat o automatické stahování jednotlivých aktualizací z internetu na pozadí operačního systému Windows 11 (pokud tuto funkci nevypnete). Jakmile je uvolněna aktualizace aplikace DeskTop Collection, aplikace MSIX Installer ji může zkopírovat do datového úložiště WindowsApps, odkud ji lze autorizovaně instalovat například prostřednictvím zástupce Účetnictví státu umístěného v nabídce Start operačního systému Windows 11. Zástupce připnutý na nabídku Start operačního systému Windows 11 je pojmenován US Installer.

Kontrolu uvolňovaných aktualizací provádí aplikace MSIX Installer denně, respektive každých 8 hodin (počítáno od okamžiku instalace aplikace, její přeinstalace nebo ruční aktualizace). Pro její správnou funkci je tedy vhodné zajistit nepřetržité připojení k internetu po dobu, kdy je koncové zařízení v provozu. Je proto dobré zvolit i vhodný čas, ve kterém bude koncové zařízení nejpravděpodobněji v každodenním provozu.

Dostupnost aktualizace se zjišťuje také při každém spuštění aplikace MSIX Installer prostřednictvím zástupce Účetnictví státu nebo US Installer umístěného v nabídce Start (nikoli připnutého na hlavní panel) operačního systému Windows 11.

Kontrolu uvolňovaných aktualizací lze vypnout prostřednictvím zástupce Účetnictví státu ze složky Nastavení / Aplikace (volbou Upřesnit možnosti) operačního systému Windows 11, případně prostřednictvím místní nabídky zástupce Účetnictví státu nebo US Installer umístěného v nabídce Start operačního systému Windows 11 (volbou Nastavení aplikace). Vypnutím volby Automatické aktualizace a opravy se zastaví rovněž zjišťování dostupnosti aktualizace při spuštění aplikace MSIX Installer.

Po vypnutí kontroly uvolňovaných aktualizací lze aktualizace provádět jen ručně ze startovní stránky instalační procedury pomocí protokolu ms-appinstaller, případně spuštěním konfiguračního souboru .appinstaller z přílohy konfirmačního e-mailu doručeného po registraci (zakoupení) kolekce publikací nebo z adresáře MSIX v cílovém umístění aplikace DeskTop Collection.

Zástupce Účetnictví státu nebo US Installer umístěný v nabídce Start nebo připnutý na hlavní panel operačního systému Windows 11 spouští program final® Smart Setup. Jestliže je k dispozici novější off-line verze kolekce publikací, než která se právě nachází v operačním systému Windows 11, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi. Jestliže novější off-line verze kolekce publikací není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Využitím aplikace MSIX Installer lze na koncovém zařízení s operačním systémem Windows 11, na kterém je kolekce publikací trvale umístěna, potlačit ruční stahování jednotlivých aktualizací a následnou manipulaci s aktualizačními soubory. V datovém úložišti WindowsApps je uložena vždy nejnovější verze, odpadá tedy archivace aktualizačních souborů, jakož i případné problémy s údržbou aplikace DeskTop Collection spojené s nearchivovanými aktualizačními soubory.


Instalace pro lokální počítač

Instalace off-line verze kolekce publikací pro lokální počítač se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop Collection.

Spuštění instalačního balíčku a dokončení instalační procedury s oprávněním správce zpřístupní off-line verzi kolekce publikací všem uživatelským účtům registrovaným operačním systémem Windows na daném koncovém zařízení (all users). Naopak standardní uživatelé (bez oprávnění správce) mohou v rámci svých účtů provádět pouze izolovanou instalaci pro své vlastní využití a v dialogu Volba cílového umístění mají k dispozici odlišné výchozí adresování poplatné jejich uživatelskému účtu v operačním systému Windows.

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop Collection vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro síťový server v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro lokální počítač, který bude zároveň používán jako síťový server. Při následné údržbě lze instalaci pro lokální počítač nebo síťový server operativně zaměňovat podle potřeby. Instalaci pro síťový server ale může být vhodnější provádět spíše s oprávněním správce (volbou Spustit jako správce).

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů kolekce publikací. Otevírat je možné nejen celé publikace, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé kapitoly.

Následná údržba kolekce publikací se může provádět také prostřednictvím zástupce Účetnictví státu – DeskTop Collection ze složky Ovládací panely / Programy (volbou Změnit), respektive Nastavení / Aplikace (volbou Upravit) operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace kolekce publikací se může provádět také

 • prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace DeskTop Collection ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows,
 • nebo prostřednictvím zástupce Účetnictví státu – DeskTop Collection ze složky Ovládací panely / Programy (odkazem Údaje o aktualizaci) operačního systému Windows,

a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Obvykle ale stačí jen klepnout na odkaz v konfirmačním e-mailu s oznámením o uvolněné aktualizaci kolekce publikací. Stažení aktualizace kolekce publikací vyžaduje připojení k internetu.

Správce pro údržbu nebo správce aktualizací programu final® Smart Setup lze aktivovat také prostřednictvím aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer).


Instalace pro síťový server

Instalace off-line verze kolekce publikací pro síťový server se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop Collection, a to pouze na síťovém serveru (hostitelském počítači). To může být vhodnější provádět spíše s oprávněním správce (volbou Spustit jako správce).

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop Collection vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Zvolením instalace pro lokální počítač v dialogu Volba komponentů lze provést instalaci pro síťový server, který bude zároveň používán jako lokální počítač (pracovní stanice). Při následné údržbě lze instalaci pro síťový server nebo lokální počítač operativně zaměňovat podle potřeby.

Instalační procedura neumístí žádné zástupce na plochu ani do nabídky Start operačního systému Windows a přidá do zvoleného cílového umístění final® Windows Network Utilities – pomůcky pro připojování pracovních stanic k síťovému serveru.

Následná údržba kolekce publikací se může provádět také prostřednictvím zástupce Účetnictví státu – DeskTop Collection ze složky Ovládací panely / Programy (volbou Změnit), respektive Nastavení / Aplikace (volbou Upravit) operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace kolekce publikací se může provádět také prostřednictvím zástupce Účetnictví státu – DeskTop Collection ze složky Ovládací panely / Programy (odkazem Údaje o aktualizaci) operačního systému Windows, a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Obvykle ale stačí jen klepnout na odkaz v konfirmačním e-mailu s oznámením o uvolněné aktualizaci kolekce publikací. Stažení aktualizace kolekce publikací vyžaduje připojení k internetu.

Správce pro údržbu nebo správce aktualizací programu final® Smart Setup lze aktivovat také prostřednictvím aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer).


Připojení pracovní stanice k síťovému serveru

Připojení pracovní stanice k síťovému serveru se provádí formou klientských instalací aplikací LocalNet. Na pracovní stanici (klientském počítači) se spouští příkazem setup.exe z adresy

 • SRCDIR \ Final_Applications \ FMVS \ DeskTop_Version,
 • SRCDIR \ Final_Applications \ UOVS \ DeskTop_Version,

kde SRCDIR je cesta k cílovému umístění aplikace DeskTop Collection na síťovém serveru (hostitelském počítači).

Spuštění klientské instalace a dokončení instalační procedury s oprávněním správce zpřístupní aplikaci DeskTop Collection všem uživatelským účtům registrovaným operačním systémem Windows na dané pracovní stanici (all users). Naopak standardní uživatelé (bez oprávnění správce) mohou v rámci svých účtů provádět pouze izolovanou instalaci pro své vlastní využití a v dialogu Volba cílového umístění mají k dispozici odlišné výchozí adresování poplatné jejich uživatelskému účtu v operačním systému Windows.

Instalační procedury aplikací LocalNet nevyžadují aktivační kód. Probíhají v 5 základních krocích:

Instalační procedury umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikací ze síťového serveru. Otevírat je možné nejen celé publikace, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé kapitoly.

Následná údržba připojení pracovní stanice k síťovému serveru se na pracovní stanici (klientském počítači) může provádět také

 • prostřednictvím zástupců Aktualizace aplikace LocalNet ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows (vyjma odinstalace, kterou nelze tímto způsobem korektně provést),
 • nebo prostřednictvím zástupce Finanční management veřejné správy – LocalNet, a Účetnictví organizací veřejné správy – LocalNet ze složky Ovládací panely / Programy (odkazem Údaje o aktualizaci) operačního systému Windows,

a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup. Tímto postupem se provede implementace případných úprav instalačních procedur aplikací LocalNet na připojené pracovní stanici.


Údržba

Údržba aplikací DeskTop Collection (viz Instalace pro lokální počítač nebo Instalace pro síťový server) a LocalNet (viz Připojení pracovní stanice k síťovému serveru) se provádí pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

K dispozici jsou tyto operace pro údržbu:

 • Změnit dosavadní instalační konfiguraci,
 • Opravit nebo AKTUALIZOVAT,
 • Odstranit všechny komponenty.

Operace Změnit dosavadní instalační konfiguraci umožňuje měnit volbu jednotlivých komponentů, tj. nahradit dosavadní instalační konfiguraci novým nastavením. Volba komponentů se provádí zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných položek v zobrazeném seznamu. Instalační procedura provede úpravu instalační konfigurace plně automatizovaně, tj. data, případně zástupce pro spouštění jednotlivých komponentů, přidá nebo naopak odebere, a to včetně všech vzájemných vazeb.

Operace Opravit nebo AKTUALIZOVAT zachová dosavadní instalační konfiguraci, avšak data budou opravena nebo nahrazena novější verzí. Tato operace se provádí vždy v případě, pokud dojde k poškození instalační konfigurace například nechtěným smazáním některých součástí nebo k úpravě programového kódu instalační procedury.

Operace Odstranit všechny komponenty zruší dosavadní instalační konfiguraci v plném rozsahu a všechny dosud instalované komponenty bez náhrady odstraní. Tato operace se provádí pouze při odinstalaci aplikace DeskTop Collection.

V případě přemísťování aplikace DeskTop Collection na jinou adresu (například jinou cílovou diskovou jednotku, jiný adresář apod.) je třeba provést nejdříve její odinstalaci a poté novou instalaci. Pokud se jedná o instalaci pro síťový server, je v návaznosti na to třeba provést údržbu aplikací LocalNet spuštěním instalačních procedur z nové adresy a ve správci pro údržbu programu final® Smart Setup zvolit operaci Opravit nebo AKTUALIZOVAT.

Údržba nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 3 až 4 základních krocích:

Pokud dojde k vydání nové verze kolekce publikací, může být zpravidla nutné před provedením údržby aplikace DeskTop Collection provést nejdříve její aktualizaci. Aktualizace kolekce publikací může vyžadovat připojení k internetu.


Aktualizace

Instalační procedura aplikace DeskTop Collection (viz Instalace pro lokální počítač nebo Instalace pro síťový server) podporuje automatizovanou správu aktualizací podle jednotlivých verzí.

Jestliže je k dispozici novější off-line verze kolekce publikací, než která se právě nachází v operačním systému Windows, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi.

Jestliže novější off-line verze kolekce publikací není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Zahájení instalační procedury automatizované aktualizace může vyžadovat aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá ve 3 základních krocích:

Pokud dojde ke změně aktivačního kódu, tj. nový aktivační kód je rozdílný od aktivačního kódu předchozí instalace, vyžaduje zahájení instalační procedury automatizované aktualizace aktivační kód.

Automatizovanou správu aktualizací nepodporují klientské instalace aplikací LocalNet, protože v případě těchto instalačních procedur nemá tato funkce praktický význam. Správce aktualizací programu final® Smart Setup se v případě klientských instalací aplikací LocalNet spustí jen při přechodu na nové vydání kolekce publikací, k němuž dochází obvykle v průběhu prvního čtvrtletí každého roku.


Odinstalace

Odinstalace aplikace DeskTop CollectionLocalNet se provádí prostřednictvím zástupce

 • Účetnictví státu – DeskTop Collection,
 • Finanční management veřejné správy – LocalNet,
 • Účetnictví organizací veřejné správy – LocalNet

ze složky Ovládací panely / Programy (volbou Odinstalovat), respektive Nastavení / Aplikace (volbou Odinstalovat) operačního systému Windows, anebo pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup operací Odstranit všechny komponenty při odinstalaci aplikace DeskTop Collection. Správce pro údržbu programu final® Smart Setup lze aktivovat také prostřednictvím aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer).

Odinstalace nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 2 nebo 3 základních krocích:

Po odinstalaci mohou zůstat některé součásti publikací neodstraněny, zejména vlivem používání jednotlivých aplikací nebo sdílení souborů. Může se jednat především o pracovní adresář v cílovém umístění (standardně Final Books) a složku Final Applications na ploše nebo v nabídce Start operačního systému Windows. V takovém případě je nutné tyto součásti odstranit ručně.

Odinstalace aplikace MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer) se provádí prostřednictvím zástupce Účetnictví státu ze složky Nastavení / Aplikace (volbou Odinstalovat) operačního systému Windows, případně prostřednictvím místní nabídky zástupce Účetnictví státu nebo US Installer umístěného v nabídce Start operačního systému Windows (volbou Odinstalovat).

Tipy a triky

Publikace ve formátu PDF vyžadují Adobe Acrobat Reader nebo kompatibilní prohlížeč. Jestliže takový prohlížeč nemáte k dispozici, použijte Adobe Acrobat Reader.

Publikace jsou vybaveny strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Aplikace DeskTop CollectionLocalNet podporují kromě otevírání celých publikací také samostatné otevírání (v oddělených procesech) jednotlivých kapitol prostřednictvím zástupců ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows. To umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahu kapitol a vyhledávání.


Ve složce Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows doporučujeme zvolit zobrazení Dlaždice, zatímco ve všech podsložkách zobrazení Seznam.

Jak to jednoduše a rychle provést? Operační systém Windows zobrazuje obsah složek (adresářů) obvykle v defaultním zobrazení Podrobnosti. To může být často nepřehledné a hůře ovladatelné. Dále rozděluje jednotlivé složky podle jejich typu na Všeobecné položky, Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa. Pro každý typ složky lze na úrovni operačního systému Windows nastavit jednotné zobrazení.

Otevřete složku Final Applications a v horním menu zvolte zobrazení Seznam. Potom najděte v horním menu volbu Možnosti a v zobrazeném dialogovém okně zvolte záložku Zobrazení. Klepněte na volbu Použít pro složky a potvrďte nastavení všech složek tohoto typu (v tomto případě Všeobecné položky) na shodné zobrazení s nastavením této složky.

Změna zobrazení se projeví ve všech složkách typu Všeobecné položky s dříve defaultním zobrazením Podrobnosti. U složek, v jejichž případě jste předtím provedli ručně změnu zobrazení, se tato změna neprojeví.

Pak již stačí jen změnit zobrazení složky Final Applications na Dlaždice. A je to.


Uživatelům prohlížečů z rodiny Adobe Acrobat a kompatibilních jsou k dispozici fulltextové indexy, které umožňují rychlé prohledávání jednotlivých kapitol každé publikace. Tyto fulltextové indexy lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Vzhledem k tomu, že jsou katalogy fulltextových indexů propojeny s odpovídajícími soubory publikací, může se po aktivaci volby Hledat (Ctrl F), respektive Rozšířené hledání (Ctrl Shift F), zobrazit varování prohlížeče o přístupu k diskům (Upozornění zabezpečení).

Varování prohlížeče Adobe Acrobat Reader o přístupu k diskům lze potlačit vypnutím volby Zapnout po spuštění chráněný režim v menu Úpravy / Předvolby / Zabezpečení (rozšířené).

Z fulltextových indexů jsou vyloučena všechna čísla. Fulltextové indexy nejsou zahrnuty v trial verzi kolekce publikací.


Pokud se chcete v původním rozhraní prohlížeče Adobe Acrobat Reader zbavit otravného podokna nástrojů zobrazovaného v pravé části okna prohlížeče, zapněte volbu Pamatovat aktuální stav podokna nástrojů v menu Úpravy / Předvolby / Dokumenty. Potom zavřete podokno nástrojů pomocí středové šipky doprava a ještě pomocí šipky vpravo dole a nakonec zavřete celý prohlížeč. Při novém spuštění prohlížeče již bude podokno nástrojů trvale schované, dokud s ním neprovedete jiné nastavení.


Aplikaci MSIX Installer (viz Aplikace MSIX Installer) lze nasadit i v prostředí operačního systému Windows 10 na platformě x64 (64 bit).

Aplikace ale musí být povolena ve složce Nastavení / Soukromí / Aplikace na pozadí, a to prostřednictvím zástupce Účetnictví státu, chcete-li využít funkci stahování aktualizací na pozadí.

Vzhledem k nedávné chybě v systému optimalizace doručení, se kterou se Microsoft potýkal, je také nezbytná verze operačního systému Windows 10 22H2 Build 19045.3030 s aktualizací KB 5026435, kde je tato chyba opravena, anebo vyšší verze.