Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Přehled platných předpisů České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Výtečná pomůcka pro dokonalou orientaci v právních předpisech České republiky a mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána. Umožňuje použití na samostatných počítačích, v počítačových sítích i prostřednictvím internetu.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2570-8015

 • 2280 Kč včetně průběžné týdenní aktualizace
 • 12 aktualizací off-line verze včetně nového vydání publikace
 • množstevní slevy až 80 % (viz podrobnější informace o ceně na stránce O publikaci)
 • aktuální verze 26.08 z 30. dubna 2024

Obsah publikace

Obsah publikace Přehled platných předpisů České republiky je sestaven jen z aktuálně platných předpisů a v souladu s tím je v návaznosti na prováděné legislativní změny neustále upravován, a to ve všech vzájemných vazbách a souvislostech. U každé položky platného předpisu jsou vyjmenovány všechny novelizace, prováděcí předpisy, poznámky o datech účinností a dalších rozhodných skutečnostech, které jsou významné z hlediska komplexních informací o daném předpisu. U předpisů v chronologickém přehledu jsou uváděny také odkazy na jednotlivá věcná témata, do kterých jsou předpisy podle své povahy roztříděny v rámci věcného přehledu. Chronologický a věcný přehled je těmito odkazy vzájemně propojen.

Publikace je rozdělena do jednotlivých svazků a kapitol podle tematického zaměření informací. Zahrnuje tyto tři základní svazky:

 • Chronologický přehled platných předpisů, který je rozdělen do kapitol podle ročníků a seřazen do svazků podle desetiletí,
 • Věcný přehled platných předpisů, který je rozdělen do kapitol podle věcných témat v abecedním pořadí,
 • Přehled platných mezinárodních smluv, který je rozdělen do kapitol podle smluvních států v abecedním pořadí.

Věcný přehled platných předpisů zahrnuje tyto kapitoly:

 • Bankovnictví a devizové hospodářství; Bezpečnost práce a hygiena,
 • Cenné papíry a peněžní investice; Ceny; Cestovní ruch; Církve a náboženské společnosti; Čas,
 • Daně, dávky a poplatky; Dekrety prezidenta republiky; Dělení federace; Doprava; Drahé kovy; Duševní a průmyslové vlastnictví,
 • Energetika, jaderná energie a materiál; Evidence obyvatelstva a migrace,
 • Film; Finanční hospodaření státu,
 • Hospodářská, obchodní a kulturní spolupráce,
 • Konfiskace, znárodnění a zestátnění majetku; Kulturní památky a písemnictví,
 • Loterie, sázky, hry a veřejné sbírky,
 • Majetkové náhrady, vypořádání a odčinění některých křivd; Mezinárodní právo; Mezinárodní vztahy konzulární a spisové; Mezinárodní vztahy majetkové a finanční; Mezinárodní vztahy obecně; Mzdy, platy, náhrady, odměny a důchody,
 • Nadace, obecně prospěšné společnosti a jiné nevýdělečné organizace; Nálezy Ústavního soudu obecně; Národní boj za osvobození; Nemovitosti včetně bytů a pozemků; Nerostné suroviny a jejich těžba; Normalizace a zkušebnictví,
 • Občanská a volební práva; Občanskoprávní vztahy; Obchodněprávní vztahy, hospodářská soutěž a ochrana; Obnova právního pořádku; Obrana státu a civilní ochrana; Odbory a kolektivní smlouvy,
 • Pamětní mince; Peníze, ceniny a předměty je napodobující; Pojišťovnictví a zákonné pojištění; Policie, vnitřní ochrana a bezpečnost; Poštovní služby; Potravinářské výrobky, líh a jiné produkty; Požární ochrana; Pracovněprávní vztahy; Převody a přechody majetku,
 • Sociální zabezpečení a podpora; Soudnictví, trestní právo a odpovědnost; Státní fondy; Státní občanství; Státní správa a veřejné zájmy; Státní svátky, památné a volné dny; Státní území; Státní vyznamenání a čestná uznání; Státní znaky a symboly; Stavebnictví, územní plánování a podpora výstavby; Školství, výchova a vzdělávání,
 • Technické a jiné požadavky na některé druhy výrobků a využití materiálu; Telekomunikace, rozhlas a televize; Tisk, informace a informační systémy,
 • Účetnictví a statistika,
 • Věda a výzkum; Veterinární péče a ochrana zvířat; Vězeňská služba a výkon trestu; Vodní hospodářství,
 • Zahraniční obchod, celnictví a clo; Zájmová sdružení a komory; Zamezení vzájemnému a dvojímu zdanění; Zbraně a střelivo; Zdravotnictví a léčebná péče; Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost; Živelní pohromy; Živnostenské a jiné podnikání; Životní prostředí a ochrana přírody.

Přehled platných mezinárodních smluv zahrnuje tyto kapitoly:

 • Afghánistán; Albánie; Alžírsko; Andorra; Angola; Argentina; Arménie; Austrálie; Ázerbájdžán,
 • Bahamy; Bahrajn; Bangladéš; Barma; Belgie; Bělorusko; Benin; Bolívie; Bosna a Hercegovina; Botswana; Brazílie; Bulharsko; Burundi,
 • Černá Hora; Čína; Chile; Chorvatsko,
 • Dánsko,
 • Ecuador; Egypt; Estonsko; Etiopie,
 • Fidži; Filipíny; Finsko; Francie,
 • Ghana; Grenada; Gruzie; Guatemala; Guinea; Guyana,
 • Honduras,
 • Indie; Indonésie; Irák; Írán; Irsko; Island; Itálie; Izrael,
 • Japonsko; Jemen; Jihoafrická republika; Jordánsko; Jugoslávie,
 • Kambodža; Kamerun; Kanada; Kapverdy; Katar; Kazachstán; Keňa; Kolumbie; Kongo; Korea; Kosovo; Kostarika; Kuba; Kuvajt; Kypr; Kyrgyzstán,
 • Laos; Lesotho; Libanon; Libye; Lichtenštejnsko; Litva; Lotyšsko; Lucembursko,
 • Maďarsko; Makedonie; Malajsie; Maledivy; Mali; Malta; Maroko; Mauricius; Mexiko; Moldavsko; Monako; Mongolsko; Mosambik; Myanmar,
 • Nauru; Německo; Nepál; Niger; Nigérie; Nikaragua; Nizozemí; Norsko; Nový Zéland,
 • Pákistán; Panama; Paraguay; Peru; Polsko; Portugalsko,
 • Rakousko; Rumunsko; Rusko; Rwanda; Řecko,
 • Salvador; San Marino; Saúdská Arábie; Senegal; Seychely; Sierra Leone; Singapur; Slovensko; Slovinsko; Somálsko; Spojené arabské emiráty; Srbsko; Srí Lanka; SSSR; Súdán; Svazijsko; Sýrie; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko,
 • Tádžikistán; Tanzanie; Thajsko; Togo; Tongo; Tunis; Turecko; Turkmenistán,
 • Ukrajina; Uruguay; USA; Uzbekistán,
 • Velká Británie; Venezuela; Vietnam,
 • Zambie; Zimbabwe.

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8842

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2694-8850

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací. Zahrnuje publikaci Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy za zvýhodněnou cenu.

Elektronické publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

ISSN 2788-1199

Čtěte dále >>