Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Galerie dosud vydaných titulů

Právní minimum pracovníka v bankovnictví

Úplná znění předpisů z oblasti bankovnictví, obchodních vztahů, bankovního finančního účetnictví a daní zpracovaná technologií final® Read and Know.

Původně tištěná kniha s neperiodickou aktualizací v tištěných sbornících, později tištěná kniha a elektronická publikace na disketách 3,5" v kompaktním balení (krabice s barevným obalem v designu obálky knihy) s neperiodickou aktualizací v tiskové (v tištěných sbornících) i elektronické (na disketách 3,5") formě, později informační systém Bank Office s tištěnou knihou ve třech svazcích a elektronickou publikací na CD v kompaktním balení s periodickou aktualizací v tiskové i elektronické (na CD) formě, později informační systém Financial Office s elektronickou publikací na CD v kompaktním balení (pouzdro s barevným přebalem) a periodickou aktualizací na CD.

První vydání 1995

Zásady vedení bankovního účetnictví

Úplná znění předpisů z oblasti bankovního finančního účetnictví zpracovaná technologií final® Read and Know.

Tištěná kniha a elektronická publikace na disketách 3,5" v kompaktním balení (krabice s barevným obalem v designu obálky knihy) s neperiodickou aktualizací v tiskové (v tištěných sbornících) i elektronické (na disketách 3,5") formě.

První vydání 1995

Finanční management pojišťoven

Úplná znění předpisů z oblasti pojišťovnictví, obchodních vztahů, finančního účetnictví a daní zpracovaná technologií final® Read and Know.

Tištěná kniha a elektronická publikace na CD v kompaktním balení (krabice s barevným obalem v designu obálky knihy) s neperiodickou aktualizací v tiskové (v tištěných sbornících) i elektronické (na CD) formě.

První vydání 1998

Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelů

Úplná znění předpisů z oblasti účetnictví a daní podnikatelských subjektů zpracovaná technologií final® Read and Know.

Tištěná kniha a elektronická publikace na CD v kompaktním balení (krabice s barevným obalem v designu obálky knihy) s neperiodickou aktualizací v tiskové (v tištěných sbornících) i elektronické (na CD) formě.

První vydání 1998

Sbírka zákonů České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Informační systém s elektronickou publikací na CD v kompaktním balení (pouzdro s barevným přebalem) a periodickou aktualizací, později Přehled platných předpisů České republiky ve stejném provedení, nyní distribuovaný prostřednictvím internetu s periodickou aktualizací.

První vydání 1998

Účetnictví finančních institucí

Úplná znění účetních předpisů pro finanční instituce zpracovaná technologií final® Read and Know.

Tištěná kniha a elektronická publikace na CD.

První vydání 2002

Účetnictví pojišťoven

Úplná znění účetních předpisů pro komerční a zdravotní pojišťovny zpracovaná technologií final® Read and Know.

Tištěná kniha a elektronická publikace na CD.

První vydání 2003

Účetnictví a daně
finančního sektoru

Úplná znění účetních a daňových předpisů všech finančních institucí v České republice zpracovaná technologií final® Read and Know.

Informační systém s elektronickou publikací na CD a periodickou aktualizací.

První vydání 2006

Účetnictví a daně
finančních institucí

Úplná znění účetních a daňových předpisů pro banky a jiné finanční instituce (kromě pojišťoven) zpracovaná technologií final® Read and Know.

Elektronická publikace na CD s neperiodickou aktualizací.

První vydání 2006

Účetnictví a daně
komerčních pojišťoven

Úplná znění účetních a daňových předpisů pro komerční pojišťovny zpracovaná technologií final® Read and Know.

Elektronická publikace na CD s neperiodickou aktualizací.

První vydání 2006

Účetnictví a daně
zdravotních pojišťoven

Úplná znění účetních a daňových předpisů pro zdravotní pojišťovny zpracovaná technologií final® Read and Know.

Elektronická publikace na CD s neperiodickou aktualizací.

První vydání 2006

Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017

Modifikovaná znění účetních předpisů pro vybrané finanční instituce zpracovaná technologií final® Read and Know.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 distribuovaná prostřednictvím internetu.

První vydání 2018


Přehled platných předpisů České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Výtečná pomůcka pro dokonalou orientaci v právních předpisech České republiky a mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána. Umožňuje použití na samostatných počítačích, v počítačových sítích i prostřednictvím internetu.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v on-line režimu a periodickou měsíční aktualizací v off-line režimu. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

Více informací >>

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Průvodce právním rámcem finančního řízení veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

Více informací >>

Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Průvodce metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

Více informací >>

Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení, hospodaření a účetnictví státních a jiných veřejných organizací. Zahrnuje publikaci Finanční management veřejné správyÚčetnictví organizací veřejné správy za zvýhodněnou cenu.

Průvodce právním rámcem finančního řízení a metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronické publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s periodickou měsíční aktualizací. Strukturované datové úložiště na bázi informačního systému v kompilovaném instalačním balíčku.

Více informací >>