Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know (s doplněným metodickým obsahem), přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Průvodce metodikou finančního účetnictví veřejných rozpočtů. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm). Vychází v dubnu 2018.

ISBN 978-80-902657-7-4


Publikace Účetnictví organizací veřejné správy je připravována jako podpůrný produkt usnadňující orientaci v projektu rozšíření funkcí státní pokladny a zavedení účetnictví státu. Komplexně řeší problematiku účetnictví veřejných rozpočtů.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je koncipována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Zpracování, při kterém jsou jednotlivá ustanovení vyšší právní normy sloučena s ustanoveními Českých účetních standardů, umožňuje orientaci v aktuálním stavu legislativního rámce bez nutnosti vzájemného porovnávání. Publikace je navíc doplněna i souhrnným účtovým rozvrhem a chybějící postupy jsou v mezích stávající legislativy vyplněny mezinárodními standardy.

Veškeré informace potřebné k účinnému finančnímu řízení jsou tak přehledně pohromadě v jednom praktickém balíčku.

Výjimečnost jejich zpracování spočívá především v překlenutí nesystémovosti, kterou trpí národní legislativa, sjednocením do jednoho kompaktního vzájemně propojeného celku. Komplexní zpracování celé problematiky pečlivě řeší všechny detaily a nenásilnou formou poukazuje také na nesrovnalosti, které se zde vyskytují.

V tomto manuálu najdou zaměstnanci veřejné správy rychle a jednoduše informace, které potřebují ke své práci, a to včetně všech relevantních souvislostí. Na těchto základech pak mohou dále stavět v každodenní praxi, což jim v konečném důsledku umožní si předmětnou problematiku lépe osvojovat, snadněji zapamatovat a v neposlední řadě se v ní i lépe orientovat.

Ustanovení publikovaných předpisů, včetně příloh, jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, rejstříky, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

Rozsah obsahu publikace je cca 2500 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Publikace bude aktualizována vždy v případě, dojde-li v návaznosti na prováděné legislativní změny k úpravám jejího obsahu. Počátkem každého kalendářního roku bude distribuováno nové vydání zohledňující dosavadní úpravy a sestavené ve znění pro příslušný rozpočtový rok.

Finanční management veřejné správy

Čtěte dále

průvodce právním rámcem finančního řízení

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací, přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací, s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

990 Kč za aktualizaci pro jednoho koncového uživatele publikace Účetnictví organizací veřejné správy před započtením slevy.
Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

  • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
    Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení publikace
  • Vyplníte a odešlete registrační formulář; z odeslaného registračního formuláře si stáhnete distribuční balíček publikace.
  • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, obdržíte k proplacení dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF (o papírovou formu daňového dokladu je možné požádat při zakoupení).
  • Po uhrazení příslušné částky faktury vám zašleme aktivační kód k instalaci off-line verze publikace na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
Použití publikace
  • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři při zakoupení publikace, obdržíte při aktualizaci (včetně nového vydání) publikace k proplacení dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF.
  • Informace o uvolňování jednotlivých aktualizací off-line verze publikace obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
  • Aktualizace off-line verze publikace je snadná a rychlá; probíhá prostřednictvím internetu.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení aktualizačního servisu lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Michal Cipra, autor a projektový manažer cv

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací, přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací, s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Vychází v dubnu 2018.

ISBN 978-80-902657-6-6

Čtěte dále >>
Přehled platných předpisů České republiky

Potřebujete se rychle zorientovat v právním řádu České republiky? Máme pro vás řešení.

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM. Průběžná týdenní aktualizace v on-line režimu a periodická měsíční aktualizace v off-line režimu.

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací, přepracovaná technologií final® Read and Know (s rozšířeným metodickým obsahem), přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Připravujeme.

ISBN 978-80-902657-8-2

Čtěte dále >>