Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví finančních
institucí 2017

Modifikovaná znění předpisů platných k 31. prosinci 2017 (včetně implementace pro přechodné období) přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Průvodce metodikou finančního účetnictví. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5. Připravena k okamžitému odběru.

ISBN 978-80-902657-6-9


Publikace Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 je připravena jako praktický průvodce metodikou finančního účetnictví usnadňující orientaci v předpisech, které ji v České republice pro vybrané finanční instituce upravují.

Zahrnuje modifikovaná znění předpisů platných k 31. prosinci 2017 (včetně implementace pro přechodné období) přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je koncipována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku).

Obsah publikace postupně prochází všemi podrobnostmi, od obecných zásad vedení účetnictví, přes směrnou účtovou osnovu a postupy účtování, sestavování účetní závěrky, až po následnou konsolidaci účetních závěrek.

Výjimečné zpracování, při kterém jsou jednotlivá ustanovení vyšší právní normy sloučena s ustanoveními Českých účetních standardů, umožňuje orientaci v aktuálním stavu legislativního rámce bez nutnosti vzájemného porovnávání. Publikace je doplněna i vzorovým účtovým rozvrhem syntetických účtů přeneseným do metodiky pro sestavení účetní závěrky.

Ustanovení publikovaných předpisů jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů.

Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, rejstříky, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí.

Publikaci využijí především banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy, penzijní společnosti a jimi obhospodařované fondy, finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby, instituce elektronických peněz, jiné platební instituce a rovněž i všechny ostatní podniky, které při zacházení s finančními nástroji postupují podle legislativy platné k 31. prosinci 2017. Přínosná může být i pro studenty.

Rozsah obsahu publikace je 700 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k publikaci Přehled platných předpisů České republiky. K publikaci mohou být uvolňovány i bezplatné aktualizace, zejména bude-li se jednat o různé opravy nebo jiná drobná vylepšení obsahu publikace.

Poskytujeme outsourcing vnitřních předpisů a všechny služby s tím spojené

Pokračovat

Můžete si nás najmout na kompletní správu vnitřních předpisů nebo výkon funkce útvaru hlavní metodiky. V současné době se specializujeme na problematiku sektoru veřejné správy, máme ale velké zkušenosti i ze sektoru finančních institucí a jiných podniků.

Cena včetně daně z přidané hodnoty

990 Kč za jednoho koncového uživatele publikace Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 před započtením slevy. Cena se platí podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

K publikaci mohou být uvolňovány bezplatné aktualizace, zejména bude-li se jednat o různé opravy nebo jiná drobná vylepšení. Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k publikaci Přehled platných předpisů České republiky.

Množstevní slevy

5 až 910 % 30 až 3450 %
10 až 1420 %35 až 3960 %
15 až 1930 %40 až 4970 %
20 až 2940 %50 a více80 %

Množstevní slevy se započítávají podle počtu oprávněných koncových uživatelů.

Výpočet ceny

  • Celková cena:  Kč, z toho sleva  %
    Cena celkem po slevě (včetně daně z přidané hodnoty):  Kč

Zakoupení publikace
  • Vyplníte a odešlete registrační formulář; z odeslaného registračního formuláře si stáhnete distribuční balíček publikace.
  • Na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři, obdržíte k proplacení dodavatelský daňový doklad (fakturu) ve formátu PDF.
  • Po uhrazení příslušné částky faktury vám zašleme aktivační kód k instalaci publikace na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
Použití publikace
  • Informace o uvolňování případných aktualizací publikace obdržíte na e-mail, který vyplníte v registračním formuláři.
  • Aktualizace publikace je snadná a rychlá; probíhá prostřednictvím internetu.
  • Jestliže jste publikaci zakoupili v knižní distribuci, můžete přejít bezplatně na aktualizační servis. Stačí jen odeslat registrační formulář s odpovídající poznámkou.

Použití publikace podléhá všeobecným obchodním podmínkám pro informační systémy (dvoustranná smlouva). Následné změny v počtu oprávněných koncových uživatelů nebo zrušení aktualizačního servisu lze provést zasláním zprávy na e-mail technické podpory s uvedením příslušného požadavku (viz obchodní podmínky). Stejný postup lze zvolit i v případě změn identifikačních údajů apod.


Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací. Vychází v dubnu 2020.

ISBN 978-80-902657-7-6

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací. Vychází v dubnu 2020.

ISBN 978-80-902657-8-3

Čtěte dále >>
Přehled platných předpisů
České republiky

Chronologicky a věcně uspořádaný přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky od roku 1945 do současnosti.

Elektronická publikace ve formátu CHM s průběžnou týdenní aktualizací v online režimu a periodickou měsíční aktualizací v offline režimu. Připravena k okamžitému odběru.

ISSN 2570-8015

Čtěte dále >>