Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví finančních
institucí 2017

Modifikovaná znění předpisů platných k 31. prosinci 2017 (včetně implementace pro přechodné období) přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Průvodce metodikou finančního účetnictví. Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5.

ISBN 978-80-902657-6-9

  • Aktuální off-line verze 1.07
    z 28. října 2020

Pokud dáváte přednost klasické ISBN verzi před zpracováním na bázi informačního systému, můžete si samotnou publikaci pořídit v knižní distribuci.


Obsah publikace

Obsah publikace Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 zahrnuje portfolio modifikovaných znění dále uvedených předpisů přehledně uspořádaných do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací.

Zásady vedení účetnictví

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 462/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.

Účtová osnova vybraných finančních institucí

  • Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb., vyhlášky č. 251/2015 Sb. (ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb. jsou akceptována v rozsahu relevantním pro přechodné období).

Postupy účtování vybraných finančních institucí

  • Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb., vyhlášky č. 251/2015 Sb. (ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb. jsou akceptována v rozsahu relevantním pro přechodné období).
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi – částka č. 12/2/2004 Finančního zpravodaje Ministerstva financí ve znění oznámení čj. 28/117 492/2005 – částka č. 12/2/2005 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. 281/104 628/2008 – částka č. 11-12/2008 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, redakčního sdělení oopravě chyb čj. 281/9143/2009 – částka č. 1-2/2009 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. 28/115402/2010-281 – částka č. 8/2010 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-115051/2012/28 – částka č. 8/2012 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-123342/2013/28 – částka č. 1/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí (ustanovení oznámení čj. MF-34272/2017/28-1, které bylo uveřejněno v částce č. 10/2017 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, jsou akceptována jen v rozsahu relevantním pro přechodné období).

Účetní závěrka vybraných finančních institucí

  • Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb., vyhlášky č. 251/2015 Sb. (ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb. jsou akceptována v rozsahu relevantním pro přechodné období).

Konsolidace účetních závěrek vybraných finančních institucí

  • Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb., vyhlášky č. 251/2015 Sb. (ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb. jsou akceptována v rozsahu relevantním pro přechodné období).
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi – částka č. 12/2/2004 Finančního zpravodaje Ministerstva financí ve znění oznámení čj. 28/117 492/2005 – částka č. 12/2/2005 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. 281/104 628/2008 – částka č. 11-12/2008 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, redakčního sdělení oopravě chyb čj. 281/9143/2009 – částka č. 1-2/2009 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. 28/115402/2010-281 – částka č. 8/2010 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-115051/2012/28 – částka č. 8/2012 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, oznámení čj. MF-123342/2013/28 – částka č. 1/2014 Finančního zpravodaje Ministerstva financí (ustanovení oznámení čj. MF-34272/2017/28-1, které bylo uveřejněno v částce č. 10/2017 Finančního zpravodaje Ministerstva financí, jsou akceptována jen v rozsahu relevantním pro přechodné období).

Finanční management veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti finančního řízení a hospodaření státních a jiných veřejných organizací přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s metodicky upraveným obsahem a vysvětlivkami.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací.

ISSN 2694-8842

Čtěte dále >>
Účetnictví organizací veřejné správy

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s doplněným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací.

ISSN 2694-8850

Čtěte dále >>
Účetnictví státu

Modifikovaná znění předpisů z oblasti účetnictví státních a jiných veřejných organizací přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací s rozšířeným metodickým obsahem.

Elektronická publikace v širokoúhlém formátu PDF B5 s neperiodickou i periodickou aktualizací.

PŘIPRAVUJEME

Čtěte dále >>