Volejte v noci i ve dne

+420 271 913 505, +420 724 162 047

Final, s. r. o.

K Václavce 1266/5
148 00 Praha 4

Účetnictví finančních
institucí 2017

Informace k instalaci, údržbě, aktualizaci a technické poznámky k publikaci

Publikace Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 je určena pro operační systém Windows. Zahrnuje aplikaci DeskTop distribuovanou v jednom souhrnném distribučním balíčku.

  • Aplikace DeskTop je off-line verze publikace ve formátu PDF určená k použití na samostatných počítačích i mobilních zařízeních.

Off-line verze publikace podporuje jednoduchou automatizovanou instalaci případných aktualizací prostřednictvím internetu. Součástí distribučního balíčku je i bezplatný přístup k off-line verzi publikace Přehled platných předpisů České republiky.

Plně podporován je operační systém Windows od verze XP až po verzi 11, včetně serverových i mobilních mutací, a to jak na platformě x86 (32 bit), tak i na platformě x64 (64 bit). Systém Windows RT ani 10 S není podporován.


Po zakoupení publikace se instalace provádí z instalačního rozhraní final® Interface, které se spouští rozbalením distribučního balíčku publikace příkazem UBFI.exe.

Instalační rozhraní se spustí automaticky po rozbalení distribučního balíčku. Z rozbaleného distribučního balíčku lze jinak instalační rozhraní spustit příkazem INSTALL.exe. Standardně se distribuční balíček rozbaluje ve složce dočasných souborů operačního systému Windows.

Všechny klíčové distribuční soubory jsou podepsány Code Signing Extended Validation certifikátem, který zaručuje bezproblémový průběh instalační procedury. Jsme také členy Avast Whitelisting Program. Našim aplikacím tedy můžete důvěřovat.

Kontakty technické podpory

Tel.: 271 913 505
Tel.: 724 162 047

E-mail: [není zapnuta funkce JavaScript]

Z obsahu stránky


Instalace pro lokální počítač

Instalace publikace pro lokální počítač se provádí spuštěním instalačního balíčku aplikace DeskTop.

Zahájení instalační procedury aplikace DeskTop vyžaduje aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá v 6 základních krocích:

Instalační procedura umístí na plochu a do nabídky Start operačního systému Windows skupinu zástupců pro snadné spouštění jednotlivých komponentů publikace. Otevírat je možné nejen celou publikaci, ale ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows samostatně i jednotlivé kapitoly.

Občas se při instalaci na některých strojích může stát, že se na ploše operačního systému Windows nevytvoří složka Final Applications nebo se nezobrazí správně ikona zástupce publikace. V takovém případě pomůže provést po ukončení instalační procedury odhlášení uživatele z operačního systému Windows a opětovné přihlášení, anebo restartovat operační systém Windows.

Následná údržba publikace se provádí prostřednictvím zástupce Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, a to pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Následná aktualizace publikace se provádí

  • prostřednictvím zástupce Aktualizace aplikace DeskTop ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows,
  • nebo prostřednictvím zástupce Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows,

a to pomocí správce aktualizací programu final® Smart Setup. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Údržba

Údržba aplikace DeskTop se provádí pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

K dispozici jsou tyto operace pro údržbu:

  • Změnit dosavadní instalační konfiguraci,
  • Opravit nebo AKTUALIZOVAT,
  • Odstranit všechny komponenty.

Operace Změnit dosavadní instalační konfiguraci umožňuje měnit volbu jednotlivých komponentů, tj. nahradit dosavadní instalační konfiguraci novým nastavením. Volba komponentů se provádí zaškrtnutím nebo odškrtnutím příslušných položek v zobrazeném seznamu. Instalační procedura provede úpravu instalační konfigurace plně automatizovaně, tj. data, případně zástupce pro spouštění jednotlivých komponentů, přidá nebo naopak odebere, a to včetně všech vzájemných vazeb.

Operace Opravit nebo AKTUALIZOVAT zachová dosavadní instalační konfiguraci, avšak data budou opravena nebo nahrazena novější verzí. Tato operace se provádí vždy v případě, pokud dojde k poškození instalační konfigurace například nechtěným smazáním některých součástí nebo k úpravě programového kódu instalační procedury.

Operace Odstranit všechny komponenty zruší dosavadní instalační konfiguraci v plném rozsahu a všechny dosud instalované komponenty bez náhrady odstraní. Tato operace se provádí pouze při odinstalaci publikace.

V případě přemísťování aplikace DeskTop na jinou adresu (například jinou cílovou diskovou jednotku, jiný adresář apod.) je třeba provést nejdříve její odinstalaci a poté novou instalaci.

Údržba nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 3 až 4 základních krocích:

Pokud dojde k vydání nové verze publikace, může být zpravidla nutné před provedením údržby aplikace DeskTop provést nejdříve její aktualizaci. Aktualizace publikace vyžaduje připojení k internetu.


Aktualizace

Instalační procedura aplikace DeskTop podporuje automatizovanou správu aktualizací podle jednotlivých verzí.

Jestliže je k dispozici novější verze publikace, než která se právě nachází v operačním systému Windows, spustí se po aktivaci instalační procedury správce aktualizací programu final® Smart Setup a umožní provést automatizovanou aktualizaci na novější verzi.

Jestliže novější verze publikace není k dispozici, spustí se po aktivaci instalační procedury správce pro údržbu programu final® Smart Setup.

Zahájení instalační procedury automatizované aktualizace může vyžadovat aktivační kód. Samotná instalační procedura pak probíhá ve 3 základních krocích:

Pokud dojde ke změně aktivačního kódu, tj. nový aktivační kód je rozdílný od aktivačního kódu předchozí instalace, vyžaduje zahájení instalační procedury automatizované aktualizace aktivační kód.


Odinstalace

Odinstalaci aplikace DeskTop lze provést také prostřednictvím zástupce Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 – DeskTop ze složky Ovládací panely / Programy operačního systému Windows, nebo pomocí správce pro údržbu programu final® Smart Setup operací Odstranit všechny komponenty.

Odinstalace nevyžaduje aktivační kód a probíhá ve 2 nebo 3 základních krocích:

Po odinstalaci mohou zůstat některé součásti publikace neodstraněny, zejména vlivem používání jednotlivých aplikací nebo sdílení souborů. Může se jednat především o pracovní adresář v cílovém umístění (standardně Final Books) a složku Final Applications na ploše nebo v nabídce Start operačního systému Windows. V takovém případě je nutné tyto součásti odstranit ručně.

Tipy a triky

Publikace ve formátu PDF vyžadují Adobe Acrobat Reader nebo kompatibilní prohlížeč. Jestliže takový prohlížeč nemáte k dispozici, použijte Adobe Acrobat Reader DC.

Publikace je vybavena strukturovaným interaktivním obsahem, který odkazuje na jednotlivá témata všech kapitol, oddílů, sekcí a částí zahrnutých v publikaci. Strukturovaný interaktivní obsah lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Kromě celé publikace je možné otevírat samostatně (v oddělených procesech) i jednotlivé kapitoly prostřednictvím zástupců ze složky Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows. To umožňuje snadnější zacílení tématu na určitou vybranou oblast, stejně tak jako operativní nebo kombinované využití obsahů kapitol a fulltextového vyhledávání.

Ve složce Final Applications umístěné na ploše operačního systému Windows doporučujeme zvolit zobrazení Dlaždice, zatímco ve všech podsložkách zobrazení Seznam.


Uživatelům prohlížečů z rodiny Adobe Acrobat a kompatibilních je k dispozici fulltextový index, který umožňuje rychlé prohledávání jednotlivých kapitol publikace. Tento fulltextový index lze aktivovat volbou příslušné nabídky v daném prohlížeči.

Vzhledem k tomu, že je katalog fulltextového indexu propojen s odpovídajícími soubory publikace, může se po aktivaci volby Hledat (Ctrl F), respektive Rozšířené hledání (Ctrl Shift F), zobrazit varování prohlížeče o přístupu k diskům (Upozornění zabezpečení).

Varování prohlížeče Adobe Acrobat Reader DC o přístupu k diskům lze potlačit vypnutím volby Zapnout po spuštění chráněný režim v menu Úpravy / Předvolby / Zabezpečení (rozšířené).

Z fulltextového indexu jsou vyloučena všechna čísla. Fulltextový index není zahrnut v trial verzi publikace.


Pokud se chcete v prohlížeči Adobe Acrobat Reader DC zbavit otravného podokna nástrojů zobrazovaného v pravé části okna prohlížeče, zapněte volbu Pamatovat aktuální stav podokna nástrojů v menu Úpravy / Předvolby / Dokumenty. Potom zavřete podokno nástrojů pomocí středové šipky doprava a ještě pomocí šipky vpravo dole a nakonec zavřete celý prohlížeč. Při novém spuštění prohlížeče již bude podokno nástrojů trvale schované, dokud s ním neprovedete jiné nastavení.